Quay lại

Thông tin các gói VIP và SVIP tại FO4 Shop

Gửi huấn luyện viên,
Ban lãnh đạo đội bóng xin gửi đến ngài thông tin về các gói VIP và SVIP mà huấn luyện viên có thể mua tại FO4 Shop.

VIP và SVIP là các đặc quyền có thể giúp HLV rất nhiều trong công cuộc kiến thiết đội bóng. HLV có thể tham khảo thông tin về quyền lợi VIP cũng như SVIP tại đây: https://fo4.garena.vn/loi-ich-vip-svip-va-gcafe-trong-fifa-online-4/

Các gói VIP và SVIP trong FO4 Shop 

 

Kính thư!