Quay lại

Thông báo thay đổi quà trang EP Point Shop

Gửi huấn luyện viên,
Từ giữa trưa (12:00) ngày 04.07.2018, các vật phẩm có TOTY sẽ chính thức hết hạn. Vì thế, ban lãnh đạo đội bóng sẽ thay đổi cơ cấu quà trên trang EP Point Shop để phù hợp với tình hình mới
Địa chỉ trang EP Point Shop vẫn không đổi tại: https://epp.fo4.garena.vn/
Các thông tin quan trọng cần lưu ý:

Thời gian đóng shop để bảo trì cập nhật

Dự kiến lúc 11h ngày 04/07/2018

Giới hạn số lần mua vẫn không đổi

Các gói Kim cương, Bạch kim, Vàng, Bạc và Đồng vẫn sẽ không thay đổi giới hạn mua. Nghĩa là nếu bạn đã mua 1 gói trước đây, thì giờ chỉ có thể mua thêm tối đa 4 gói cùng loại nữa.

Danh sách quà mới

Hộp Hoàng Kim
Gói 83+
Gói FW 80+
Gói MF 80+
Gói DF+GK 80+
1,500,000 BP
Hộp Kim Cương
Gói 80+
Gói FW 75+
Gói MF 75+
Gói DF+GK 75+
700,000 BP
Hộp Bạch Kim
Gói 72+
Top 100 FW
Top 100 MF
Top 100 DF+GK
300,000 BP
Hộp Vàng
Gói cầu thủ Vàng
Top 200 FW
Top 200 MF
Top 200 DF+GK
150,000 BP
Hộp Bạc
Gói cầu thủ Bạc
Top 300 FW
Top 300 MF
Top 300 DF+GK
70,000 BP
Hộp Đồng
Gói cầu thủ Đồng
Top 500 FW
Top 500 MF
Top 500 DF+GK
30,000 BP

Kính thư!