Quay lại

Thông Báo: Bổ sung và làm rõ khái niệm “Quảng Bá Buôn Bán BP”

(Trong Quy định “ngăn cấm hành vi buôn bán BP lậu”)


Trong thời gian gần đây, Nhà Phát Hành (NPH) nhận được một số thắc mắc của cộng đồng về việc như thế nào là quảng bá buôn bán BP trái quy định. Để trả lời câu hỏi trên chúng tôi muốn làm rõ khái niệm “Quảng Bá Buôn Bán BP Lậu” cụ thể như bên dưới:

  • Tất cả các hành vi đăng bài viết, hình ảnh, video clip trên các phương tiện truyền thông có chứa nội dung buôn bán BP của cá nhân hay tổ chức có liên quan đến buôn bán BP lậu được xem là hành vi quảng bá buôn bán BP lậu.
  • Tất cả các hành vi chia sẻ bài viết, hình ảnh, video clip của các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến buôn bán BP trên các phương tiện truyền thông đều được xem là hành vi quảng bá buôn bán BP lậu.

Quy định trên ngay lập tức sẽ có hiệu lực & được áp dụng song song với quy định “ngăn cấm hành vi buôn bán BP” đưa ra trước đó.
Chúng tôi tin rằng tất cả những quy định trên đều hướng đến việc xây dựng một sân chơi lành mạnh cũng như bảo vệ an toàn tài sản của tất cả người chơi FIFA ONLINE 4 một cách tốt nhất.
Ngoài ra, mọi người có thể xem văn bản quy định chính thức tại đây

Trân trọng                                                                                                HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2019

EA Sports FIFA Online 4 Việt Nam