Quay lại

Tập 1: Cris Phan hóa “chân gỗ”, Độ Mixi bất lực với nghịch tử Rambo | Gameshow Sinh nhật 5 tuổi FO4

Không ngoài mong đợi, cả 8 người chơi Độ Mixi, Cris Phan, Rambo, Thầy Giáo Ba, Lê Khôi, Bomman, Vodka Quang và Ốc Vô Địch đã tạo nên những tình huống “var” chạm vô cùng thú vị, thậm chí là đánh rơi hình tượng tại các thử thách của chương trình.
Xem ngay tập 1 của Gameshow Sinh nhật 5 tuổi FIFA Online 4 tại đây nhé.