Quay lại

[Sổ Tay HLV Hoàn Toàn Mới] Tích Hợp Trong Game – Ngập Tràn Quà Chất

FC Online chính thức ra mắt Sự kiện Sổ Tay HLV hoàn toàn mới, tích hợp sẵn trong game. Giờ đây các HLV đã có thể dễ dàng làm nhiệm vụ và nhận quà ngay lập tức, vô cùng tiện lợi. Không chỉ có các phần quà miễn phí, các HLV còn có thể nhận thêm vô số phần quà chất lượng khác khi nâng cấp Sổ tay HLV. Đặc biệt, duy nhất mùa đầu tiên, Sổ tay HLV đang được ưu đãi giảm giá cực kỳ sâu để các HLV có thể trải nghiệm.

  • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
  • Thời gian diễn ra: 03.04 – 26.04.2024

Thao tác đơn giản – Quà Free Ngập Tràn

Sau khi đăng nhập FC Online, các HLV truy cập vào mục Sự Kiện và chọn Sổ Tay để tiến hành làm nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ cho một số điểm tích lũy nhất định, tích lũy đủ điểm sẽ nhận được quà tương ứng.

NHIỆM VỤ TUẦN

(Làm mới mỗi 8 ngày)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay SVIP)

Chơi 15 trận bất kỳ 200 200
Nâng cấp 15 lần 100 100
Thắng 10 trận bất kỳ 200 200
Mua cầu thủ có giá từ 500M BP 100 100
Bán 5 cầu thủ 100 100
Nâng cấp cầu thủ +5 thành công 100 100
Thắng trận XH 2vs2 – 3 lần 200 200
Chơi 1 trận chế độ giải trí 100 100

 

NHIỆM VỤ SỰ KIỆN

(Làm 1 lần duy nhất)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay SVIP)

 

Ghi 300 bàn với trận bất kỳ 200 400
Nâng cấp 100 lần 200 200
Chơi 100 trận bất kỳ 200 400
Chơi 20 trận bất kỳ không bị ghi bàn 200 350
Mua 6 cầu thủ có giá trị hơn 10 tỷ BP 200 350
Thắng 15 trận XH 1vs1 200 350
Thắng 10 trận XH Volta 200 350
Chơi 10 trận chế độ giải trí 200 350
Chơi 15 trận XH 2vs2 200 350
Thắng 30 trận GLXH 200 350

Sẽ có hai loại Sổ tay là Sổ tay HLV VIP và Sổ Tay HLV SVIP với các phần quà khác nhau

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ FREE SỔ TAY VIP QUÀ FREE SỔ TAY SVIP
100 Gói HG All Gói HG All
200 Gói HG 100+ Gói HG 100+
300 Phần thưởng HLV 100 CP Phần thưởng HLV 100 CP
400 100,000,000 BP 100,000,000 BP
500 5 SC 5 SC
600 Gói HG, RTN, 23HEROES 99+ Gói HG, RTN, 23HEROES 99+
700 1,000 SP 1,000 SP
800 Gói HG 101+ Gói HG 101+
900 5 TC 5 TC
1000 100,000,000 BP 100,000,000 BP
1100 Gói RTN All Gói RTN All
1200 Phần thưởng HLV 250 CP Phần thưởng HLV 250 CP
1300 Gói RTN 98+ Gói RTN 98+
1400 Gói HLV đặc biệt (+4-+5) Gói HLV đặc biệt (+4-+5)
1500 Gói HG, RTN, 23HEROES 100+ Gói HG, RTN, 23HEROES 100+
1600 10 Sổ huấn luyện sơ cấp 10 Sổ huấn luyện sơ cấp
1700 Gói RTN 99+ Gói RTN 99+
1800 1,000 SP 1,000 SP
1900 5 SC 5 SC
2000 Sổ huấn luyện trung cấp Sổ huấn luyện trung cấp
2100 1,000 SP 1,000 SP
2200 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5)
2300 11 TC 11 TC
2400 100,000,000 BP 100,000,000 BP
2500 Gói HLV phòng thủ (+4-+5) Gói HLV phòng thủ (+4-+5)
2600 Discount coupon normal class 10% Discount coupon normal class 10%
2700 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10)
2800 BP lottery (50M – 1B BP) BP lottery (50M – 1B BP)
2900 Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B) Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
3000 Gói HG 102+ Gói HG 102+
3100 150,000,000 BP 150,000,000 BP
3200 Discount coupon all class 10% Discount coupon all class 10%
3300 Gói 24TOTY-N chỉ định 1 (+5) (3 ngày) Gói 24TOTY-N chỉ định 1 (+5) (3 ngày)
3400 1,000 SP 1,000 SP
3500 SVIP (1 Days) SVIP (1 Days)
3600 Gói HLV hỗ trợ tấn công (+4-+10)
3700 5 Sổ huấn luyện cao cấp
3800 Discount coupon normal class 20%
3900 150,000,000 BP
4000 Gói RTN 102+
4100 Gói 23UCL chỉ định 1 (+5) (7 ngày)
4200 Thẻ bảo vệ nâng cấp các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
4300 Gói 24TOTY chỉ định 1 (+3) (3 ngày)
4400 SVIP (1 Days)
4500 Gói HG 103+

NÂNG CẤP SỔ TAY – RINH THÊM QUÀ CHẤT

Ngoài các phần quà free nhận được, các HLV còn có thể rinh thêm nhiều phần quà đặc biệt hơn khi nâng cấp Sổ tay HLV. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu LN mạ vàng, 24TOTY, DC, CC mạ bạc với mức chi phí tối ưu.

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY VIP QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY SVIP
100 4,500,000,000 BP 4,500,000,000 BP
200 Gói CC, 23HR, HG, RTN 101+ (+5) Gói CC, 23HR, HG, RTN 101+ (+5)
300 6,000,000,000 BP 6,000,000,000 BP
400 Gói CC, 23HR, HG 101+ (+5) Gói CC, 23HR, HG 101+ (+5)
500 7,000,000,000 BP 7,000,000,000 BP
600 Gói CC 103+ (3~5) Gói CC 103+ (3~5)
700 8,000,000,000 BP 8,000,000,000 BP
800 1000 CP 1000 CP
900 Gói CC, 23HR, HG 103+ (+5) Gói CC, 23HR, HG 103+ (+5)
1000 20 Sổ huấn luyện sơ cấp 20 Sổ huấn luyện sơ cấp
1100 9,000,000,000 BP 9,000,000,000 BP
1200 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC, CC 111+ Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC, CC 111+
1300 10,000,000,000 BP 10,000,000,000 BP
1400 Vé đổi CLB Vé đổi CLB
1500 20,000 SP 20,000 SP
1600 15 Sổ huấn luyện trung cấp 15 Sổ huấn luyện trung cấp
1700 Gói HW, FCA, CC, HG, RTN 104+ (+5) Gói HW, FCA, CC, HG, RTN 104+ (+5)
1800 10 Sổ huấn luyện cao cấp 10 Sổ huấn luyện cao cấp
1900 Thẻ đổi tên Thẻ đổi tên
2000 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
2100 Gói DC 105+ (3~5) Gói DC 105+ (3~5)
2200 1 ICON TM Coin 1 ICON TM Coin
2300 11,000,000,000 BP 11,000,000,000 BP
2400 Gói DC 102+ (+5) Gói DC 102+ (+5)
2500 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
2600 Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+
2700 1 ICON TM Coin 1 ICON TM Coin
2800 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC 112+ Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC 112+
2900 12,000,000,000 BP 12,000,000,000 BP
3000 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, HW110+ (1~4) Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, HW110+ (1~4)
3100 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
3200 13,000,000,000 BP 13,000,000,000 BP
3300 Gói 24TOTY-N 113+ Gói 24TOTY-N 113+
3400 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
3500 Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ (1~3) Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ (1~3)
3600 3 ICON TM Coin
3700 15,000,000,000 BP
3800 Gói CC 105+ (+5)
3900 17,000,000,000 BP
4000 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
4100 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC 110+ (2~4)
4200 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, JVA, FCA, HW 111+ (2~4)
4300 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL 112+ (1~3)
4400 Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ (1~4)
4500 Gói LN,SPL,FA,LOL,BTB,CAP,EBS 98+ (6~8)

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT MÙA ĐẦU TIÊN

Duy nhất chỉ có ở mùa đầu tiên của Sổ tay HLV, các HLV có thể nâng cấp Sổ tay với mức ưu đãi giảm giá cực kỳ hấp dẫn, cụ thể

Giá gốc (FC) Giá Ưu Đãi (FC)
Nâng cấp Sổ Tay Vip 240 120
Nâng cấp Sổ Tay SVip 400 200
Nâng cấp Sổ Tay Vip + SVIP 30 ngày 450 420
Nâng cấp Sổ Tay SVip + SVIP 30 ngày 600 500

Lưu ý:

  • Để chắc chắn nhận tất cả quà từ Sổ tay các HLV, các HLV cần hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ mỗi tuần
  • Nhiệm vụ mỗi tuần sẽ được làm mới, các HLV không thể nhận được điểm tích lũy nếu chưa hoàn thành
  • Các HLV có thể hoàn thành nhiệm vụ trước và nâng cấp Sổ tay HLV sau vẫn chắc chắn nhận được đủ quà
  • Sổ tay HLV chỉ áp dụng trên FC Online PC và không áp dụng trên FC Online Mobile
  • Các HLV có thể làm nhiệm vụ trên FC Online Mobile và nhận quà FC Online PC.

Còn chần chờ gì mà không nâng cấp Sổ tay HLV ngay để nhận được vô số phần quà hấp dẫn từ sự kiện.

  • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
  • Thời gian diễn ra: 03.04 – 26.04.2024

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bùng nổ cùng FC Pro Masters 2024: Cổ vũ Việt Nam – Rinh mưa quà khủng

Chào các HLV, Nhằm góp phần gia tăng sự bùng nổ của giải đấu quốc tế chuyên nghiệp đầu tiên trong năm 2024, FC Online đã mang đến sự kiện bùng nổ cùng FC Pro Masters 2024. Tại đây, các HLV có thể săn hàng loạt các phần quà hấp dẫn như 10,000 FC, ICONS […]

[Power Shot T4] Cơ Hội Cuối Sở Hữu 24TOTY & 24TOTY-N

Sự kiện Power Shot đã trở lại, mang đến vô vàn những phần quà hấp dẫn như ICON The Moment và LN, BTB mạ vàng cùng dàn siêu sao 24TOTY, 24TOTY-N mạ bạc cực HOT. Đặc biệt sự kiện còn có lượt chơi Free mỗi ngày, các HLV tha hồ chiêu mộ siêu dàn siêu […]

[Sự Kiện Chuyển Sò FC Tháng 04.2024]: Ưu Đãi 100% Khi Chuyển Sò Sang FC Nhân Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xin chào các HLV, Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là thời gian để các anh em có thể tận hưởng những giây phút trọn vẹn bên tựa game FC Online mà còn là lúc thích hợp để anh em có thời gian xây dựng, bổ sung cho mình những bom tấn ưng […]

[Sự Kiện Chuyển Sò MC 18.04]: Săn Đón Dàn Sao Quốc Dân 24TOTY Hay Bom Tấn +8 Hoàn Toàn Miễn Phí

Xin chào các HLV, Sau thời gian dài chinh chiến tại các mặt trận xếp hạng, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương có lẽ là thời điểm thích hợp để các HLV có thể nhìn lại và bổ sung cho mình những bom tấn mới để nâng cấp đội hình cho mình. Từ ngày 18.04 […]