Quay lại

[Sổ Tay HLV Mùa 4] Săn Quà Sổ Tay – Chiêu Mộ Ngay Siêu Sao Cực HOT

Sự kiện Sổ Tay HLV đã trở lại trong mùa 4 với hệ thống quà nâng cấp chất lượng cùng với đó là các nhiệm vụ tuần và toàn sự kiện đã được tinh chỉnh, dễ dàng thực hiện trên cả PC lẫn Mobile.

  • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
  • Thời gian diễn ra: 03.07 – 30.07.2024

Thao tác đơn giản – Quà Free Ngập Tràn

Sau khi đăng nhập FC Online, các HLV truy cập vào mục Sự Kiện và chọn Sổ Tay để tiến hành làm nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ cho một số điểm tích lũy nhất định, tích lũy đủ điểm sẽ nhận được quà tương ứng.

Lưu ý:

  • Sổ tay HLV chỉ áp dụng trên FC Online PC và không áp dụng trên FC Online Mobile
  • Các HLV có thể làm nhiệm vụ trên FC Online Mobile và nhận quà FC Online PC.
  • Sẽ có hai loại Sổ tay là Sổ tay HLV VIP và Sổ Tay HLV SVIP với các phần quà khác nhau cũng như điểm nhận được cũng sẽ khác nhau
NHIỆM VỤ TUẦN

(Làm mới mỗi 8 ngày)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ SVIP)

Chơi 15 trận bất kỳ 200 200
Nâng cấp 15 lần 100 100
Thắng 10 trận bất kỳ 200 200
Mua cầu thủ có giá từ 500M BP 100 100
Bán 5 cầu thủ 100 100
Nâng cấp cầu thủ +5 thành công 100 100
Thắng trận GLXH – 3 lần 200 200
Chơi 1 trận chế độ giải trí 100 100

 

NHIỆM VỤ SỰ KIỆN

(Làm 1 lần duy nhất)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ SVIP)

Ghi 300 bàn với trận bất kỳ 200 400
Nâng cấp 100 lần 200 200
Chơi 100 trận bất kỳ 200 400
Chơi 20 trận bất kỳ không bị ghi bàn 200 350
Mua 10 cầu thủ có giá trị hơn 1 tỷ BP 200 350
Thắng 15 trận XH 1vs1 200 350
Chơi 5 trận XH Volta 200 350
Chơi 10 trận chế độ giải trí 200 350
Chơi 10 trận XH 2vs2 200 350
Thắng 30 trận GLXH 200 350

 

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ FREE SỔ TAY VIP QUÀ FREE SỔ TAY SVIP
100 Gói HG 102+ Gói HG 102+
200 Gói HG 103+ Gói HG 103+
300 Phần thưởng HLV 100 CP Phần thưởng HLV 100 CP
400 200,000,000 BP 200,000,000 BP
500 SC SC
600 Gói HG, RTN, 23HEROES 102+ Gói HG, RTN, 23HEROES 102+
700 1,000 SP 1,000 SP
800 Gói RTN 102+ Gói RTN 102+
900 TC TC
1000 250,000,000 BP 250,000,000 BP
1100 Gói HG, RTN, 23HEROES 103+ Gói HG, RTN, 23HEROES 103+
1200 Phần thưởng HLV 250 CP Phần thưởng HLV 250 CP
1300 Gói RTN 103+ Gói RTN 103+
1400 Gói HLV đặc biệt (+4-+5) Gói HLV đặc biệt (+4-+5)
1500 Gói RTN 104+ Gói RTN 104+
1600 Sổ huấn luyện sơ cấp Sổ huấn luyện sơ cấp
1700 Gói JVA, FCA, HW, CC, HG 102+ Gói JVA, FCA, HW, CC, HG 102+
1800 1,000 SP 1,000 SP
1900 SC SC
2000 Sổ huấn luyện trung cấp Sổ huấn luyện trung cấp
2100 1,000 SP 1,000 SP
2200 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5)
2300 TC TC
2400 300,000,000 BP 300,000,000 BP
2500 Phần thưởng HLV 250 CP Phần thưởng HLV 250 CP
2600 Discount coupon normal class 10% Discount coupon normal class 10%
2700 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10)
2800 BP may mắn (100M – 2B BP) BP may mắn (100M – 2B BP)
2900 Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B) Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
3000 Gói JVA, FCA, HW, CC, HG, RTN 103+ Gói JVA, FCA, HW, CC, HG, RTN 103+
3100 350,000,000 BP 350,000,000 BP
3200 Discount coupon all class 10% Discount coupon all class 10%
3300 Gói EU24 chỉ định 1 (+5) (7 ngày) Gói EU24 chỉ định 1 (+5) (7 ngày)
3400 1,000 SP 1,000 SP
3500 SVIP (1 Days) SVIP (1 Days)
3600 Gói HLV hỗ trợ tấn công (+4-+10)
3700 Sổ huấn luyện cao cấp
3800 Discount coupon normal class 20%
3900 400,000,000 BP
4000 Gói JVA, FCA, HW, CC, HG, RTN 104+
4100 Gói UT chỉ định 1 (+5) (7 ngày)
4200 Thẻ bảo vệ nâng cấp các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
4300 450,000,000 BP
4400 SVIP (1 Days)
4500 Gói JVA, FCA, HW, CC, HG 104+

NÂNG CẤP SỔ TAY – RINH THÊM QUÀ CHẤT

Ngoài các phần quà free nhận được, các HLV còn có thể rinh thêm nhiều phần quà đặc biệt hơn khi nâng cấp Sổ tay HLV. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu LN mạ vàng, 24TOTS và UT mạ bạc với mức chi phí tối ưu.

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY VIP QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY SVIP
100 10,000,000,000 BP 10,000,000,000 BP
200 Gói DC 106+ (3~5) Gói DC 106+ (3~5)
300 11,000,000,000 BP 11,000,000,000 BP
400 Gói UT, JNM, 23UCL, DC 109+ (1~4) Gói UT, JNM, 23UCL, DC 109+ (1~4)
500 13,000,000,000 BP 13,000,000,000 BP
600 Gói UT, JNM, 23UCL, 24HR, DC 104+ (3~5) Gói UT, JNM, 23UCL, 24HR, DC 104+ (3~5)
700 14,000,000,000 BP 14,000,000,000 BP
800 2000 CP Tottenham Hotspurs – Throwback Threads
900 Gói DC 103+ (+5) Gói DC 103+ (+5)
1000 Sổ huấn luyện sơ cấp Sổ huấn luyện sơ cấp
1100 16,000,000,000 BP 16,000,000,000 BP
1200 Gói DC, JVA, FCA, HW 106+ (+5) Gói DC, JVA, FCA, HW 106+ (+5)
1300 17,000,000,000 BP 17,000,000,000 BP
1400 Vé đổi CLB Vé đổi CLB
1500 20,000 SP 20,000 SP
1600 Sổ huấn luyện trung cấp Sổ huấn luyện trung cấp
1700 Gói EU24, UT, JNM, 23UCL 111+ (1~3) Gói EU24, UT, JNM, 23UCL 111+ (1~3)
1800 Sổ huấn luyện cao cấp Sổ huấn luyện cao cấp
1900 Thẻ đổi tên Thẻ đổi tên
2000 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
2100 Gói 24TOTS, EU24, 23UCL, UT, JNM chỉ số 109+ Gói 24TOTS, EU24, 23UCL, UT, JNM chỉ số 109+
2200 ICON TM Coin ICON TM Coin
2300 18,000,000,000 BP 18,000,000,000 BP
2400 Gói EU24, UT, JNM, 23UCL, DC 112+ (1~3) Gói EU24, UT, JNM, 23UCL, DC 112+ (1~3)
2500 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
2600 Gói EU24, UT, JNM 112+ (1~3) Gói EU24, UT, JNM 112+ (1~3)
2700 ICON TM Coin ICON TM Coin
2800 Gói UT All (+5) Gói UT All (+5)
2900 20,000,000,000 BP 20,000,000,000 BP
3000 Gói EU24, UT, JNM, 23UCL 112+ (1~3) Gói EU24, UT, JNM, 23UCL 112+ (1~3)
3100 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
3200 22,000,000,000 BP 22,000,000,000 BP
3300 Gói UT, JNM, 23UCL 108+ (3~5) Gói UT, JNM, 23UCL 108+ (3~5)
3400 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
3500 Gói UT, JNM, 23UCL, DC, CC 109+ (3~5) Gói UT, JNM, 23UCL, DC, CC 109+ (3~5)
3600 ICON TM Coin
3700 24,000,000,000 BP
3800 Gói 24TOTS, EU24, 23UCL, UT, JNM, DC chỉ số 110+
3900 27,000,000,000 BP
4000 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
4100 Gói 24TOTS, EU24, UT chỉ số 110+
4200 Gói 24TOTS, EU24, UT, JNM chỉ số 111+
4300 Gói UT, JNM, 23UCL, DC 107+ (+5)
4400 Gói UT 110+ (3~5)
4500 Gói LN, SPL, FA, LOL, BTB, CAP 101+ (6~8)

COMBO ƯU ĐÃI SỔ TAY KÈM SVIP

Các HLV có thể kết hợp mua Sổ tay HLV kèm thẻ SVIP để được các mức ưu đãi hấp dẫn sau:

Loại combo Giá ưu đãi
Nâng cấp Sổ Tay Vip 240
Nâng cấp Sổ Tay SVip 400
Nâng cấp Sổ Tay Vip + SVIP 30 ngày 450
Nâng cấp Sổ Tay SVip + SVIP 30 ngày 600

Lưu ý:

  • Để chắc chắn nhận tất cả quà từ Sổ tay các HLV, các HLV cần hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ mỗi tuần
  • Nhiệm vụ mỗi tuần sẽ được làm mới, các HLV không thể nhận được điểm tích lũy nếu chưa hoàn thành
  • Các HLV có thể hoàn thành nhiệm vụ trước và nâng cấp Sổ tay HLV sau vẫn chắc chắn nhận được đủ quà

Còn chần chờ gì mà không nâng cấp Sổ tay HLV ngay để nhận được vô số phần quà hấp dẫn từ sự kiện.

  • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
  • Thời gian diễn ra: 03.07 – 30.07.2024

CÁC TIN LIÊN QUAN

Quà Tặng Miễn Phí Dành Cho Các HLV Tham Gia Buổi Offline Ngày Hội Xem Bóng Đá Chung Kết UEFA Euro 2024

Ngoài ra còn có danh sách quà tặng dành cho các HLV đã đổi vé thành công từ trang sự kiện Sinh nhật 6 tuổi FC Online, tìm hiểu ngay!

[Vòng Quanh Thế Giới 3.0] Chiêu Mộ Dàn Sao 24TOTS Cùng Hàng Ngàn FC Chỉ Với Lượt Chơi FREE Mỗi Ngày

Xin chào các HLV, Sự kiện Vòng Quanh Thế Giới 3.0 đã chính thức trở lại, mang đến vô vàn phần quà hấp dẫn với sự xuất hiện của huyền thoại ICON The Moment, LN, RTN, HG mạ vàng cực khủng. Đặc biệt, chỉ với lượt chơi FREE mỗi ngày các HLV sẽ có hội […]

[Sự Kiện Chuyển Sò 11.07]: Hâm Nóng Chung Kết UEFA Euro 2024 Với Loạt Sao Quốc Dân Miễn Phí

Để hòa vào không khí chung kết Euro 2024, từ ngày 11.07 - 14.07.2024, Sự kiện chuyển sò sẽ được ra mắt nhằm giúp các HLV sở hữu dàn sao mùa 24TOTS, EU24 cùng loạt sao xịn sò khác hoàn toàn miễn phí.

NGÀY HỘI XEM CHUNG KẾT UEFA EURO 2024 CÙNG FC ONLINE TẠI TP HCM

Hoà mình cùng sự bùng nổ của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh hiện tại, FC Online sẽ mang đến NGÀY HỘI XEM CHUNG KẾT UEFA EURO 2024 nhằm tạo cơ hội cho các HLV có chung niềm đam mê bóng đá được cùng nhau cuồng nhiệt trong sự kiện 4 năm […]