Quay lại

GIỚI THIỆU TRANG TRUNG TÂM SỰ KIỆN VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN CHĂM CHỈ THÁNG 9

Trang trung tâm sự kiện ra mắt để các Huấn luyện viên có thể dễ dàng theo dõi những sự kiện đang diễn ra của FIFA Online 4, cũng như hoàn thành những nhiệm vụ mới của HLV chăm chỉ tháng 9.
Chào Huấn luyện viên,
Chúng tôi xin thông báo ra mắt trang Trung Tâm Sự Kiện https://event.fo4.garena.vn. Đây sẽ là nơi tổng hợp đường dẫn tới tất cả những sự kiện đang diễn ra của FIFA Online 4. Các HLV vẫn có thể truy cập trực tiếp các trang sự kiện bằng đường dẫn riêng của từng trang (Ví dụ các HLV có thể vào trang https://quockhanh.fo4.garena.vn để theo dõi  sự kiện Quốc Khánh đang diễn ra). Chúng tôi hi vọng trang Trung Tâm Sự Kiện sẽ giúp đỡ các HLV trong việc theo dõi và hoàn thành những nhiệm vụ của các sự kiện đang diễn ra.

Bên cạnh đó, tiếp nối Hot Summer, chúng tôi sẽ ra mắt sự kiện Huấn luyện viên chăm chỉ tháng 9.

HUẤN LUYỆN VIÊN CHĂM CHỈ THÁNG 9


Chúng ta sắp bước sang tháng 9 của năm 2018. Và theo đó những sự kiện mới sẽ ngay lập tức được cập nhật để tiếp lửa cho tinh thần cháy hết mình cùng FIFA Online 4 của các HLV.
Hãy cùng xem thử chúng ta sẽ nhận được gì từ sự kiện này nào!
http://cdn.vn.garenanow.com/web/fo4vn/2018-August/gioi-thieu-trung-tam-su-kien-2.png

Đăng nhập  Quà tặng 
1 ngày  Gói All La Liga 
3 ngày  20.000 BP 
5 ngày  Thẻ Bạc Mùa hiện tại 
8 ngày  Thẻ BP may mắn (50.000BP – 1.000.000BP) 
10 ngày  1 ngày VIP 
13 ngày  Thẻ Pháp 72+ 
16 ngày  Thẻ TOP 100 Mùa hiện tại 
20 ngày  Thẻ Vàng Mùa hiện tại 
24 ngày  Thẻ 80+ (Có NHD)

Ngay bây giờ các HLV có thể đăng nhập vào trang https://event.fo4.garena.vn để theo dõi sự kiện HLV Chăm chỉ tháng 9 và bắt đầu đăng nhập nhận quà rồi!
Hi vọng các HLV hài lòng với sự kiện mới này!
Trân trọng.