Quay lại

FO4 Shop: Gói tiền vệ các mùa và Gói nâng cao

Gói Nâng cao và Gói Tiền vệ các mùa đã cập bến FO4 Shop! Bạn đã sẵn sàng để đón cơn sóng mới đang sẵn sàng upgrade cực mạnh cho đội bóng của mình chưa?
Gửi huấn luyện viên!
Ban lãnh đạo đội bóng đã hoàn tất hợp đồng để đưa 2 gói vật phẩm mới là Gói Nâng cao và Gói Tiền vệ các mùa vào FO4 Shop.

Hãy cùng xem thử có gì trong FO4 Shop tuần này
Vật phẩm mới: Gói Nâng cao
Vật phẩm mới: Gói Tiền vệ các mùa
Vật phẩm mới: Gói Tân vương
Các gói vật phẩm đặc biệt
Các gói vật phẩm mua bằng Star Point
VIP và SVIP
Các gói BP

Vật phẩm mới: Gói Nâng cao

Vật phẩm mới: Gói Tiền vệ các mùa

Vật phẩm mới: Gói Tân vương

Các gói vật phẩm đặc biệt 

Các vật phẩm mua bằng Star Point 

VIP và SVIP


 

Các gói BP

 

 

Kính thư!