Quay lại

[FAQ] CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TẠI GIẢI ĐẤU GALACTICOS SUPER CUP 2020


1/ Vận động viên chuyên nghiệp có được tham gia giải đấu Galacticos Super Cup không?
*Trả lời: Trong luật thi đấu (mục đối tượng tham gia giải đấu) tất cả vận động viên thuộc top 10 đội tuyển giải đấu FVNC 2020 Season 1 đều không được tham gia thi đấu Galacticos Super Cup (Xem danh sách TOP 10 FVNC 2020 Season 1 tại đây)
 
2/ Có được thi đấu hộ tại giải đấu Galacticos Super Cup không?
*Trả lời: BTC nghiêm cấm các trường hợp thi đấu hộ tại giải đấu.
– BTC sẽ dựa theo thông tin tài khoản đã đăng ký và thông tin vận động viên sử dụng tài khoản đã đăng ký trên trang đăng ký giải đấu để xác định vận động viên thi đấu.
– Các trường hợp thông tin tài khoản và thông tin vận động viên sai lệch theo thông tin đã đăng ký với BTC đều coi là trường hợp thi đấu hộ và xử phạt theo quy định Luật Thi Đấu.
 
3/ Có quy định về cấm một số mùa thẻ và giới hạn cấp độ thẻ khi thi đấu không?
*Trả lời: Các đội được sử dụng tất cả mùa thẻ có trong FIFA Online 4, không giới hạn cấp độ thẻ khi tham gia giải đấu.
 
4/ Có giới hạn lương đội bóng (185/185) khi thi đấu không?
*Trả lời: Không giới hạn lương khi thi đấu.
 
5/ Sử dụng đội bóng CLB hay đội bóng trong mơ khi đấu?
*Trả lời: Các đội tùy ý lựa chọn việc sử dụng đội bóng CLB hoặc đội bóng trong mơ để thi đấu.
 
6/ Quy định về quyền được đặc cách thi đấu là gì?
*Trả lời: Trong giải đấu Galacticos Super Cup 2020, 68 đội đủ điều kiện thi đấu và hoàn tất đăng ký hợp lệ sớm nhất sẽ tham gia giải đấu. Trong đó, 4 đội có giá trị đội hình cao nhất trong 68 đội này sẽ được quyền đặc cách vào Vòng Tứ Kết giải đấu Galacticos Super Cup. Và 64 đội còn lại sẽ tham gia Vòng Loại để dành lấy 4 suất còn lại vào Vòng Tứ Kết.
BTC ghi nhận 4 đội có giá trị đội hình cao nhất vào 23h00 ngày 20/09 (ngày đóng đăng ký thi đấu). Mọi sự thay đổi giá trị đội hình sau ngày này không làm ảnh hưởng đến kết quả 4 đội đặc cách.

UPDATE>>>>>