Quay lại

DANH SÁCH BỊ KHÓA TÀI KHOẢN THÁNG 1 NĂM 2019

Như quy định chúng tôi đã đưa ra vào ngày 02/10/2018 về việc khóa tài khoản có hành vi đẩy giá cầu thủ trong FIFA Online 4. Chi tiết quy định các HLV có thể xem tại đây

Chúng tôi sẽ tiến hành khóa các tài khoản vi phạm quy định này, dưới đây là các tài khoản bị khóa được chia ra làm mức độ như sau:

Danh sách các tài khoản bị khóa vĩnh viễn

 • Hành vi: do có hành vi làm sai lệch giá cầu thủ và ảnh hưởng rất nghiêm đến trọng  thị trường chuyển nhượng trong FIFA
 • Hình thức xử lý: khóa vĩnh viễn các tài khoản trong danh sách đính kèm bên dưới
 • Thời gian áp dụng: ngay lập tức

-> Danh sách tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngày 01/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngày 03/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngày 04/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngày 07/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngày 08/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngày 09/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa vĩnh viễn ngày 17/01

  Danh sách các tài khoản bị khóa cảnh cáo trong 24h

  • Hành vi: có hành vi làm ảnh hưởng đến thị trường chuyển nhượng
  • Hình thức xử lý:
   – Khóa 24 giờ các tài khoản trong danh sách đính kèm bên dưới
   – Sau 24 giờ bị khóa nếu tiếp tục có hành vi tái phạm sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm

-> Danh sách tài khoản bị khóa cảnh cáo ngày 01/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa cảnh cáo ngày 03/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa cảnh cáo ngày 04/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa cảnh cáo ngày 07/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa cảnh cáo ngày 08/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa cảnh cáo ngày 09/01
-> Danh sách tài khoản bị khóa cảnh cáo ngày 17/01
Danh sách các tài khoản bị khóa sẽ được cập nhật hàng ngày tại bài viết chính thức này.
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ https://hotro.garena.vn/ để được biết thêm chi tiết và giải đáp trong vòng 3 ngày kể từ ngày ra thông báo.