Quay lại

CÔNG BỐ DANH SÁCH HLV MAY MẮN TRÚNG GIẢI THƯỞNG KHẢO SÁT KHÁN GIẢ EACC SUMMER 2021

Sau khi hoàn thành quá trình khảo sát về giải đấu EACC Summer 2021, BTC xin gửi các phần quà ngẫu nhiên tới những HLV đã bỏ thời gian góp ý về giải đấu EACC Summer 2021:

Phần Quà Tên HLV UID
Gói UP chỉ định 10 Buinshadow 113482***
100.000.000 BP BlackCandy 8780***
KickGaming 449783***
KingKid1412 311940***
PoorestFarmer 510210***
RosinaDelima 519846***
BlueeWall 278958***
TrieuHaiNam 525308***
GodOfRevenge 235250***
VanChuyenVu 521664***
BabyShark13 491697***

BTC sẽ dựa trên ý kiến của các HLV để cải thiện những giải đấu tiếp theo để trải nghiệm xem giải đấu tốt hơn.