Quay lại

Chuỗi sự kiện Open Beta FIFA Online 4 Mobile

Chào các HLV,
Sau khoảng thời gian chờ đợi, FIFA Online 4 Mobile Open Beta đã sẵn sàng để được đưa đến các HLV. Cùng với đó là chuỗi sự kiện đặc biệt dành riêng cho FIFA Online 4 Mobile để đánh dấu cột mốc này.

Đăng nhập hàng ngày


Chỉ cần đăng nhập vào FO4M mỗi ngày, các HLV sẽ nhận ngay 400,000 BP.

Đăng nhập tích lũy

Số ngày đăng nhập Phần thưởng
1 ngày BP may mắn (100,000 – 3,000,000 BP)
3 ngày Thẻ 72+ các mùa (có TB)
5 ngày Thẻ 78+ NHD

Khi đăng nhập đủ số ngày theo quy định, các HLV sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.

Đăng nhập giờ vàng (10h00 sáng tới 12h00 trưa)


Từ 10h00 sáng tới 12h00 trưa mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập trong khung giờ này các HLV sẽ nhận ngay thẻ 78+ NHD.

Đăng nhập giờ vàng  (05h00 chiều đến 07h00 tối)

Từ 05h00 chiều đến 07h00 tối mỗi ngày, chỉ cần đăng nhập trong khung giờ này các HLV sẽ nhận ngay 300,000 BP.
Chúc các HLV hài lòng với phần thưởng từ sự kiện lần này.