Quay lại

BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 29.08.2018

Gửi các huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 05:00 sáng đến 11:00 trưa (thời gian dự kiến) ngày 29.08.2018 để bảo trì hệ thống.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

Từ 05:00 đến 11:00 ngày 29.08.2018

NỘI DUNG BẢO TRÌ

  • Bảo trì hệ thống

Các huấn luyện viên vui lòng nhanh chóng hoàn tất các công việc trong FIFA Online 4 và đăng xuất trước thời gian bảo trì để tránh các lỗi phát sinh.
Hẹn gặp lại các Huấn luyện viên sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.