Quay lại

Bảo trì máy chủ ngày 26.10.2018

Gửi các huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 06:30 sáng đến 11:00 sáng (thời gian dự kiến) ngày 26.10.2018 để reset mùa giải xếp hạng.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

Từ 06:30 AM đến 11:00 AM ngày 26.10.2018
Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với dự kiến.

NỘI DUNG BẢO TRÌ

  • Reset mùa giải xếp hạng

Hẹn gặp lại các Huấn luyện viên sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.

CÁC TIN LIÊN QUAN