Quay lại

BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 20.09.2018

Gửi các huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 05:00 sáng đến 02:00 chiều (thời gian dự kiến) ngày 20.09.2018 để cập nhật phiên bản mới. Thông tin chi tiết về bản cập nhật tháng 9 các HLV có thể tìm hiểu thêm tại đây.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

Từ 05:00 AM đến 02:00 PM ngày 20.09.2018
Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với dự kiến.

NỘI DUNG BẢO TRÌ

  • Cập nhật phiên bản mới

TẢI BẢN CẬP NHẬT THÁNG 9

Tải bản patch cập nhật tháng 9 tại đây
Tải link từng phần:

Lưu ý: Nội dung cập nhật lần này khá lớn vì vậy các HLV có thể tải trước bản cập nhật, tuy nhiên các HLV không được tiến hành cài đặt trước khi server bảo trì để tránh việc không thể vào game được.
Các HLV hãy nhớ đăng xuất ra khỏi hệ thống trước khi game đóng lại để đảm bảo cho tiến trình bảo trì máy chủ được suôn sẻ. Hãy tranh thủ thời gian game bảo trì sắp xếp công việc cá nhân, nghỉ ngơi để có thể quay trở lại game ngay khi máy chủ được mở lại.
Hẹn gặp lại các Huấn luyện viên sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.