Quay lại

BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 20.07.2018

Gửi huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tạm thời đóng lại từ 12:00 trưa đến 05:30 chiều (thời gian dự kiến) ngày 20.07.2018 để cập nhật hệ thống.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

Từ 12:00PM đến 05:30 PM

NỘI DUNG BẢO TRÌ

Cập nhật hệ thống
Huấn luyện viên vui lòng nhanh chóng hoàn tất các công việc trong FIFA Online 4 và đăng xuất trước thời gian bảo trì để tránh các lỗi phát sinh.
Kính thư.