Quay lại

Bảo trì máy chủ ngày 18.06.2018

Gửi huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tạm thời đóng lại từ 00:00 sáng đến 03:00 chiều ngày 18.06.2018 để bảo trì nâng cấp hệ thống.

Huấn luyện viên vui lòng nhanh chóng hoàn tất các công việc trong FIFA Online 4 và đăng xuất trước thời gian bảo trì để tránh các lỗi phát sinh.
Kính thư.