Quay lại

BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 16.08.2018

Gửi các huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 04:00 sáng đến 12:00 trưa (thời gian dự kiến) ngày 16.08.2018 để nâng cấp hệ thống và sửa chữa một số lỗi nhỏ.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

Từ 04:00 đến 12:00 ngày 16.08.2018

NỘI DUNG BẢO TRÌ

  • Nâng cấp hệ thống
  • Sửa chữa một số lỗi nhỏ

Các huấn luyện viên vui lòng nhanh chóng hoàn tất các công việc trong FIFA Online 4 và đăng xuất trước thời gian bảo trì để tránh các lỗi phát sinh.
Hẹn gặp lại các Huấn luyện viên sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.