Quay lại

BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 01.10.2018

Gửi các huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 06:00 sáng đến 11:00 sáng (thời gian dự kiến) ngày 01.10.2018 để bảo trì hệ thống và sửa chữa một số lỗi nhỏ.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

Từ 06:00 AM đến 11:00 AM ngày 01.10.2018
Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn so với dự kiến.

NỘI DUNG BẢO TRÌ

  • Bảo trì hệ thống
  • Sửa chữa một số lỗi nhỏ

Ngoài ra, các HLV có thể tải trước bản cập nhật tại đây (Lưu ý: Không cài đặt trước thời gian bảo trì để tránh việc không thể vào game)
Hẹn gặp lại các Huấn luyện viên sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.