Quay lại

Bảo trì máy chủ FIFA Online 4 ngày 20.06.2018

Gửi huấn luyện viên,
FIFA Online 4 sẽ tạm thời đóng lại từ 06:00 sáng đến 12:00 chiều ngày 20.06.2018 để cập nhật CASH Shop trong FO4.

Huấn luyện viên vui lòng nhanh chóng hoàn tất các công việc trong FIFA Online 4 và đăng xuất trước thời gian bảo trì để tránh các lỗi phát sinh.
Kính thư.

CÁC TIN LIÊN QUAN