Quay lại

Bảo trì hệ thống đột xuất ngày 19.9.2018

Gửi các huấn luyện viên,
Vì lý do đột xuất FIFA Online 4 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 02:10 PM đến 04:30 PM (thời gian dự kiến) ngày 19.09.2018 để bảo trì hệ thống.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

Từ 02:10 PM đến 04:30 PM ngày 29.08.2018

NỘI DUNG BẢO TRÌ

  • Bảo trì hệ thống

Các huấn luyện viên vui lòng nhanh chóng hoàn tất các công việc trong FIFA Online 4 và đăng xuất trước thời gian bảo trì để tránh các lỗi phát sinh.
Hẹn gặp lại các Huấn luyện viên sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.