Quay lại

Bảo trì đột xuất ngày 17.10.2018

Gửi các huấn luyện viên,
Vì lý do đột xuất FIFA Online 4 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ từ 11:30 AM đến 02:30 PM (thời gian dự kiến) ngày 17.10.2018 để bảo trì hệ thống.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

11:30 AM đến 02:30 PM ngày 17.10.2018

NỘI DUNG BẢO TRÌ

  • Bảo trì hệ thống đột xuất

Các huấn luyện viên vui lòng nhanh chóng hoàn tất các công việc trong FIFA Online 4 và đăng xuất trước thời gian bảo trì để tránh các lỗi phát sinh.
Hẹn gặp lại các Huấn luyện viên sau khi quá trình bảo trì hoàn tất.