Quay lại

[Sổ Tay HLV Mùa 3] Tích Hợp Trong Game – Quà Free Cực Chất

Sự kiện Sổ Tay HLV đã trở lại trong mùa 3 với hệ thống quà nâng cấp chất lượng cùng với đó là các nhiệm vụ tuần và toàn sự kiện đã được tinh chỉnh, dễ dàng thực hiện trên cả PC lẫn Mobile.

 • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
 • Thời gian diễn ra: 01.06 – 30.06.2024

Thao tác đơn giản – Quà Free Ngập Tràn

Sau khi đăng nhập FC Online, các HLV truy cập vào mục Sự Kiện và chọn Sổ Tay để tiến hành làm nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ cho một số điểm tích lũy nhất định, tích lũy đủ điểm sẽ nhận được quà tương ứng.

Lưu ý:

 • Sổ tay HLV chỉ áp dụng trên FC Online PC và không áp dụng trên FC Online Mobile
 • Các HLV có thể làm nhiệm vụ trên FC Online Mobile và nhận quà FC Online PC.
 • Sẽ có hai loại Sổ tay là Sổ tay HLV VIP và Sổ Tay HLV SVIP với các phần quà khác nhau cũng như điểm nhận được cũng sẽ khác nhau
NHIỆM VỤ TUẦN

(Làm mới mỗi 8 ngày)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ SVIP)

Chơi 15 trận bất kỳ 200 200
Nâng cấp 15 lần 100 100
Thắng 10 trận bất kỳ 200 200
Mua cầu thủ có giá từ 500M BP 100 100
Bán 5 cầu thủ 100 100
Nâng cấp cầu thủ +5 thành công 100 100
Thắng trận GLXH – 3 lần 200 200
Chơi 1 trận chế độ giải trí 100 100

 

NHIỆM VỤ SỰ KIỆN

(Làm 1 lần duy nhất)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với sổ SVIP)

Ghi 300 bàn với trận bất kỳ 200 400
Nâng cấp 100 lần 200 200
Chơi 100 trận bất kỳ 200 400
Chơi 20 trận bất kỳ không bị ghi bàn 200 350
Mua 10 cầu thủ có giá trị hơn 1 tỷ BP 200 350
Thắng 15 trận XH 1vs1 200 350
Chơi 5 trận XH Volta 200 350
Chơi 10 trận chế độ giải trí 200 350
Chơi 10 trận XH 2vs2 200 350
Thắng 30 trận GLXH 200 350

 

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ FREE SỔ TAY VIP QUÀ FREE SỔ TAY SVIP
100 Gói HG 101+ Gói HG 101+
200 Gói HG 102+ Gói HG 102+
300 Phần thưởng HLV 100 CP Phần thưởng HLV 100 CP
400 150,000,000 BP 150,000,000 BP
500 SC SC
600 Gói HG, RTN, 23HEROES 101+ Gói HG, RTN, 23HEROES 101+
700 1,000 SP 1,000 SP
800 Gói RTN 101+ Gói RTN 101+
900 TC TC
1000 150,000,000 BP 150,000,000 BP
1100 Gói HG, RTN, 23HEROES 102+ Gói HG, RTN, 23HEROES 102+
1200 Phần thưởng HLV 250 CP Phần thưởng HLV 250 CP
1300 Gói RTN 102+ Gói RTN 102+
1400 Gói HLV đặc biệt (+4-+5) Gói HLV đặc biệt (+4-+5)
1500 Gói RTN 103+ Gói RTN 103+
1600 Sổ huấn luyện sơ cấp Sổ huấn luyện sơ cấp
1700 Gói HG, RTN, 23HEROES 103+ Gói HG, RTN, 23HEROES 103+
1800 1,000 SP 1,000 SP
1900 SC SC
2000 Sổ huấn luyện trung cấp Sổ huấn luyện trung cấp
2100 1,000 SP 1,000 SP
2200 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5)
2300 TC TC
2400 BP lottery (50M – 1B BP) BP lottery (50M – 1B BP)
2500 Phần thưởng HLV 250 CP Phần thưởng HLV 250 CP
2600 Discount coupon normal class 10% Discount coupon normal class 10%
2700 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10)
2800 200,000,000 BP 200,000,000 BP
2900 Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B) Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
3000 Gói HG 103+ Gói HG 103+
3100 250,000,000 BP 250,000,000 BP
3200 Discount coupon all class 10% Discount coupon all class 10%
3300 Gói 24HR chỉ định 1 (+5) (3 ngày) Gói 24HR chỉ định 1 (+5) (3 ngày)
3400 1,000 SP 1,000 SP
3500 SVIP (1 Days) SVIP (1 Days)
3600 Gói HLV hỗ trợ tấn công (+4-+10)
3700 Sổ huấn luyện cao cấp
3800 Discount coupon normal class 20%
3900 300,000,000 BP
4000 Gói RTN 104+
4100 Gói 23UCL chỉ định 1 (+5) (7 ngày)
4200 Thẻ bảo vệ nâng cấp các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
4300 150,000,000 BP
4400 SVIP (1 Days)
4500 Gói HG 104+

 

NÂNG CẤP SỔ TAY – RINH THÊM QUÀ CHẤT

Ngoài các phần quà free nhận được, các HLV còn có thể rinh thêm nhiều phần quà đặc biệt hơn khi nâng cấp Sổ tay HLV. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu LN mạ vàng, 24TOTY, DC, CC mạ bạc với mức chi phí tối ưu.

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY VIP QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY SVIP
100 7,500,000,000 BP 7,500,000,000 BP
200 Gói DC 102+ (3~5) Gói DC 102+ (3~5)
300 8,500,000,000 BP 8,500,000,000 BP
400 Gói 24HR, DC, JVA, FCA, HW, CC 105+ (3~5) Gói 24HR, DC, JVA, FCA, HW, CC 105+ (3~5)
500 10,000,000,000 BP 10,000,000,000 BP
600 Gói JNM, 23UCL, DC, HW, CC All (+5) Gói JNM, 23UCL, DC, HW, CC All (+5)
700 11,000,000,000 BP 11,000,000,000 BP
800 2000 CP 2000 CP
900 Gói JNM, DC, HW, CC 103+ (+5) Gói JNM, DC, HW, CC 103+ (+5)
1000 Sổ huấn luyện sơ cấp Sổ huấn luyện sơ cấp
1100 12,000,000,000 BP 12,000,000,000 BP
1200 Gói JNM, DC, HW, CC 105+ (+5) Gói JNM, DC, HW, CC 105+ (+5)
1300 13,000,000,000 BP 13,000,000,000 BP
1400 Vé đổi CLB Vé đổi CLB
1500 20,000 SP 20,000 SP
1600 Sổ huấn luyện trung cấp Sổ huấn luyện trung cấp
1700 Gói 24HR, DC, HW 108+ (3~5) Gói 24HR, DC, HW 108+ (3~5)
1800 Sổ huấn luyện cao cấp Sổ huấn luyện cao cấp
1900 Thẻ đổi tên Thẻ đổi tên
2000 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
2100 Gói JNM, 23UCL, 24HR, DC 105+ (+5) Gói JNM, 23UCL, 24HR, DC 105+ (+5)
2200 ICON TM Coin ICON TM Coin
2300 14,000,000,000 BP 14,000,000,000 BP
2400 Gói 24HR, 23NG, DC, HW 108+ (3~5) Gói 24HR, 23NG, DC, HW 108+ (3~5)
2500 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
2600 Gói EU24, UT, JNM, 23UCL, DC 112+ Gói EU24, UT, JNM, 23UCL, DC 112+
2700 ICON TM Coin ICON TM Coin
2800 Gói EU24, UT, JNM, 23UCL 112+ Gói EU24, UT, JNM, 23UCL 112+
2900 16,000,000,000 BP 16,000,000,000 BP
3000 Gói EU24, UT, JNM 112+ Gói EU24, UT, JNM 112+
3100 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
3200 17,000,000,000 BP 17,000,000,000 BP
3300 Gói UT, JNM, 23UCL, DC, 23HW, CC 110+ (2~4) Gói UT, JNM, 23UCL, DC, 23HW, CC 110+ (2~4)
3400 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
3500 Gói UT, JNM, 23UCL, DC, CC 110+ (2~4) Gói UT, JNM, 23UCL, DC, CC 110+ (2~4)
3600 ICON TM Coin
3700 20,000,000,000 BP
3800 Gói UT, JNM, 23UCL, DC, 23HW, CC 110+ (1~4)
3900 23,000,000,000 BP
4000 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
4100 Gói UT 109+ (2~4)
4200 Gói UT, JNM, 23UCL 110+ (2~4)
4300 Gói EU24, UT, JNM, 23UCL 112+ (1~3)
4400 Gói UT All (+5)
4500 Gói LN, SPL, FA, LOL, BTB, CAP 100+ (6~8)

COMBO ƯU ĐÃI SỔ TAY KÈM SVIP

Các HLV có thể kết hợp mua Sổ tay HLV kèm thẻ SVIP để được các mức ưu đãi hấp dẫn sau:

Loại combo Giá ưu đãi
Nâng cấp Sổ Tay Vip 240
Nâng cấp Sổ Tay SVip 400
Nâng cấp Sổ Tay Vip + SVIP 30 ngày 450
Nâng cấp Sổ Tay SVip + SVIP 30 ngày 600

Lưu ý:

 • Để chắc chắn nhận tất cả quà từ Sổ tay các HLV, các HLV cần hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ mỗi tuần
 • Nhiệm vụ mỗi tuần sẽ được làm mới, các HLV không thể nhận được điểm tích lũy nếu chưa hoàn thành
 • Các HLV có thể hoàn thành nhiệm vụ trước và nâng cấp Sổ tay HLV sau vẫn chắc chắn nhận được đủ quà

Còn chần chờ gì mà không nâng cấp Sổ tay HLV ngay để nhận được vô số phần quà hấp dẫn từ sự kiện.

 • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
 • Thời gian diễn ra: 01.06 – 30.06.2024

 

Quay lại

[Mùa Thẻ Việt Nam Mới] 24 VietNam Best: Thắp Sáng Niềm Tin – Rồng Vàng Thức Tỉnh

Những cầu thủ Việt Nam đang phải trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp thi đấu. Những áp lực từ trận đấu, từ sự kỳ vọng của người hâm mộ, từ dư luận và cả ở trong chính bản thân. Những điều đó chính là bóng đen vô hình đè nặng lên đôi vai của những chàng trai trẻ. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người hâm mộ vẫn chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào đội nhà, chỉ cần một mồi lửa niềm tin được thắp lên, niềm tin đó sẽ ngày càng rực sáng. Từ hàng triệu trái tim người hâm mộ trên mọi miền tổ quốc, cho đến những người thầy, người anh đáng kính, họ sẽ luôn một lòng tiếp sức cho những chiến binh trẻ. Khi niềm tin và quyết tâm hòa thành một, đó là lúc rồng vàng thức tỉnh.

Chào đón mùa thẻ mới 24 VietNam Best, chính thức ra mắt vào ngày 29.05.2024 với sự xuất hiện lần đầu trong FC Online của hai huyền thoại Nguyễn Minh Phương, Lê Phước Tứ cùng ngôi sao trẻ triển vọng của bóng đá Việt là Nguyễn Đình Bắc. Mùa thẻ 24VB cũng đánh dấu sự nâng cấp vượt trội của nhiều ngôi sao đẳng cấp khác như Công Phượng, Bùi Hoàng Việt Anh, Hoàng Đức,… Hãy cùng khám phá mùa thẻ mới này ngay thôi!

3 NGÔI SAO 24VB MỚI LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN

Nguyễn Đình Bắc – Ngôi Sao Trẻ Đầy Khát Vọng

Nguyễn Đình Bắc, chàng trai trẻ đến từ Nghệ An từng để lại dấu ấn đậm nét tại giải đấu Asian Cup 2023 với bàn thắng đánh đầu đẳng cấp vào lưới đội tuyển Nhật Bản hùng mạnh. Sở hữu chiều cao lý tưởng, nền tảng kỹ thuật bài bản cùng với khát khao thi đấu cháy bỏng giúp anh nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của người hôm mộ và huấn luyện viên. Sự góp mặt của chân sút trẻ Quảng Nam sẽ đem đến làn gió mới tại FC Online cho các HLV yêu thích và xây dựng team color đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Minh Phương – Tiền Vệ Thiên Tài Viết Nên Giấc Mơ Vàng AFF 2008

Bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Việt Nam, di sản mà tiền vệ thiên tài người Đồng Nai để lại là vô cùng ấn tượng, đặc biệt phải kể đến chức vô địch AFF 2008 lịch sử. Chạm trán “ông kẹ” của Đông Nam Á thời điểm đó, đến cả những cổ động viên lạc quan nhất của Việt Nam cũng không dám nghĩ đến một chiến thắng cho đội nhà. Nhưng sự hiện diện của Minh Phương như thổi một làn gió mới vào lối chơi của đội. Anh thi đấu đầy sáng tạo, làm chủ khu vực trung tuyến và cũng chính quả bóng vàng 2010 là tác giả của pha sút phạt đẳng cấp, giúp Công Vinh đánh đầu xé toạc mành lưới của Voi chiến vào những phút bù giờ cuối cùng. Trong mùa thẻ mới 24VB, Minh Phương sẽ lại một lần nữa là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng với các HLV giành lấy những chiến thắng vinh quang.

Lê Phước Tứ – Lá Chắn Thép Ẩn Mình Làm Nên Lịch Sử

Được HLV Henrique Calisto triệu tập lên tuyển trong chiến dịch AFF Cup 2008 để thay thế người đồng đội bị chấn thương, anh “thợ vá” Phước Tứ không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một người đóng thế mà còn vượt sự kỳ vọng của HLV lẫn người hâm mộ. Anh cùng với Như Thành hóa thành tấm lá chắn thép vững chãi tại hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Lối đá xông xáo, tư duy đọc vị trí thông minh cùng khả năng đánh chặn chuẩn xác là những yếu tố làm nên sự thành công của chàng hậu vệ người Quảng Nam tại giải đấu, qua đó góp công lớn giúp Việt Nam có lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch AFF 2008. Sự góp mặt của anh trong màu áo 24VB chính là mảnh ghép hoàn hảo dành cho đội hình của những HLV yêu thích team color Việt Nam.

SIÊU ĐỘI HÌNH RỒNG VÀNG 24 VIETNAM BEST

Ngoài sự góp mặt của 3 gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện, 24VB lần này còn đem đến sự trở lại mạnh mẽ của dàn huyền thoại và thế hệ vàng bóng đá Việt Nam năm 2018. Bộ chỉ số vượt trội lên đến 109, hứa hẹn sẽ giúp những HLV yêu quý xây dựng team color Việt Nam thỏa sức chiến rank, sánh vai cùng những siêu sao bóng đá thế giới.

Chính thức xuất hiện vào 29.05.2024

Quay lại

[Monthly Package Tháng 5] Sở Hữu Hàng Tỷ BP Cùng Siêu Phẩm Mỗi Ngày

[Monthly Package] Sở Hữu Hàng Tỷ BP Cùng Siêu Phẩm Mỗi Ngày

Xin chào các HLV,

Sự kiện Monthly Package đã trở lại trong tháng 5 này với nhiều vật phẩm ưu đãi giảm giá cực kỳ sâu đến 75%. Đầu tư một lần, rinh hàng tỷ BP cũng vô số siêu phẩm giá trị xuyên suốt tháng. Đây là phương án tối ưu nhất để thăng cấp đội hình mạnh mẽ được nhiều HLV tin dùng đấy, đừng bỏ qua!

Tại Monthly Package sẽ có 4 gói vật phẩm khác nhau với mức giá ưu đãi từ 300 FC đến 470 FC, mua một lần mỗi ngày sẽ nhận về 1 gói cho đến khi nhận đủ. Đặc biệt khi mua bất kỳ gói nào cũng đều được nhận thêm phần quà khuyến mại hấp dẫn.

THAO TÁC ĐƠN GIẢN – NHẬN QUÀ DỄ DÀNG MỖI NGÀY

Monthly Package sẽ có 4 gói vật phẩm được trưng bày trên bục với mức giá ưu đãi, chi tiết mua:

 • Chỉ dùng FC để mua các gói này, giới hạn mỗi gói được mua 1 lần/1 tháng. 
 • Sau khi mua thành công, các HLV cần đăng nhập vào FC Online mỗi ngày trước khi vào sự kiện để kích hoạt tính năng nhận quà.
 • Các HLV sẽ được nhận 15 hoặc 30 phần quà tất cả tùy thuộc vào loại gói đã mua kèm theo đó là một phần quà khuyến mãi hấp dẫn.
 • Mỗi ngày các HLV sẽ nhận về một gói, riêng ngày đầu tiên nhận được thêm một phần quà khuyến mãi.
 • Các HLV đã đăng nhập vào FC Online trong ngày nhưng không truy cập sự kiện để bấm nhận thì quà sẽ tự động gửi vào kho lúc 23h59 cuối ngày.
 • Có thể đăng ký mua các gói mới nhất dù gói tháng cũ vẫn chưa sử dụng hết
 • Mỗi gói sẽ có thời bán nhất định, các HLV cần tranh thủ để không bỏ lỡ các vật phẩm ưu đãi chất.

LÝ DO KHÔNG NÊN BỎ LỠ MONTHLY PACKAGE 2.0

Mức giá bán lẻ tại Shop từ 60 FC – 80 FC mỗi gói, nhưng giờ đây với Monthly Package 2.0, các HLV có thể đặt mua trước từ 15 đến 30 gói với mức giá 300 FC – 470 FC, mỗi ngày đăng nhập FC Online để nhận về một gói và còn được nhận thêm phần quà khuyến mại cho ngày đầu tiên, chi tiết các gói:

GÓI ĐANG BÁN MỨC GIÁ ĐÃ ƯU ĐÃI

(Chỉ mua bằng FC)

SỐ GÓI NHẬN ĐƯỢC HẠN SỬ DỤNG

(Tính từ ngày mua)

QUÀ KHUYẾN MẠI

(Nhận ngay khi mua)

THỜI GIAN BÁN
Gói tỷ phú BP tháng 4 – 2024 470 30 gói 45 ngày 14,000,000,000 BP 02.05.2024 – 31.05.2024
Gói may mắn tháng 4 – 2024 300 30 gói 45 ngày Gói JNM, DC, HW, CC 106+ (3~5) 02.05.2024 – 31.05.2024
Gói tỷ phú BP đặc biệt tháng 4 – 2024 350 15 gói 25 ngày 25,000,000,000 BP 02.05.2024 – 31.05.2024
Gói may mắn siêu cấp tháng 4 – 2024 300 15 gói 25 ngày Gói JNM, DC, HW, CC 107+ (3~5) 02.05.2024 – 31.05.2024

Chi tiết phần quà trong mỗi gói bao gồm:

Gói tỷ phú BP tháng 4 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

Gói may mắn tháng tháng 4 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

Gói tỷ phú BP đặc biệt tháng 4 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

Gói may mắn siêu cấp tháng 4 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

50,000,000,000 BP Gói BTB 102+ (+8) 40,000,000,000 BP Gói LN All (6~8)
40,000,000,000 BP Gói LN, SPL, BTB 98+ (+8) 45,000,000,000 BP Gói 23PL chỉ định 20 (+8)
30,000,000,000 BP Gói LOL 100+ (+8) 35,000,000,000 BP Gói LOL, BTB, CAP, EBS, BOE 21 103+ (+8)
22,000,000,000 BP Gói SPL (+8) 28,000,000,000 BP Gói BTB 103+ (+8)
20,000,000,000 BP Gói SPL, FA, LOL 96+ (5~8) 21,000,000,000 BP Gói SPL, FA, LOL, CA 98+ (6~8)
19,000,000,000 BP Gói SPL, FA, LOL, BTB, EBS, CAP, BOE21 92+ (+5~+8) 19,000,000,000 BP 25,000,000,000 BP
17,000,000,000 BP 16,000,000,000 BP Gói 24HR, 23NG, DC, HW 108+ (3~5)
18,000,000,000 BP Gói 23UCL, 24HR, DC, HW, 23NG 105+ (3~5) Gói 24HR, 23NG, DC, HW, CC 105+ (+5)
14,000,000,000 BP 14,000,000,000 BP 20,000,000,000 BP
13,000,000,000 BP Gói 23UCL, 24HR, DC 109+ (1~3) Gói JNM, 23UCL, 24HR, DC 109+ (2~4)

Với số FC bỏ ra ban đầu để mua các vật phẩm từ Monthly Package, các HLV đã có thể sở hữu các gói may mắn, gói tỷ phú BP với mức giá chỉ bằng một phần bốn so với giá gốc, thật hấp dẫn phải không. Còn chần chờ gì mà không tham gia ngay sự kiện siêu lợi nhuận này!

Trân trọng.

Quay lại

[ICON TM Đặc Biệt] Chào Đón Sự Xuất Hiện Của Hai Tiền Đạo Đẳng Cấp Fernando Torres Và Franck Ribéry

Chàng sát thủ hào hoa – Fernando Torres, người hùng mặt sẹo – Franck Ribéry cùng dàn huyền thoại vĩ đại R. Keane, P. Scholes, E. Petit và R. Pirès sẽ chính thức khoác lên mình bộ cánh ICON TM vào ngày 26.04 tới. Là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng, là hung thần của mọi hàng phòng phự và quan trọng nhất là người hùng trong mắt người hâm mộ bóng đá, họ sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình trong FC Online, cùng khám phá ngay những ICON TM đặc biệt lần này nhé!

Chính thức xuất hiện từ 26.04.2024

Fernando Torres – Chàng Sát Thủ Vĩ Đại Xứ Đấu Bò

Sở hữu tài năng thiên bẩm từ rất sớm, sự nghiệp Torres cất cánh thăng hoa khi anh cập bến đội chủ sân Anfield. Tại đây, cả thế giới đã được chứng kiến một chàng sát thủ hào hoa với mái tóc bồng bềnh thể hiện bản năng săn bàn đáng sợ. Haaland có thể là một tiền đạo xuất sắc ở Premier League hiện tại nhưng để nói về tiền đạo hàng đầu ở giải đấu khắc nghiệt này, Torres mới là người duy trì được phong độ ổn định sau nhiều mùa giải.

Khoảnh khắc đẳng cấp nhất của tiền đạo người Tây Ban Nha phải kể đến là chiến thắng 3-2 trong trận đấu giữa Liverpool và Middlesbrough mùa giải 2007/2008. Đối đầu với đội bóng xếp thứ 12 tại giải đấu, tưởng chừng như đây là một trận đấu nhẹ nhàng nhưng biến số đã xảy ra khiến Lữ Đoàn Đỏ bị thủng lưới tận hai lần. Nhưng với bản lĩnh và phong độ thi đấu thăng hoa của Torres, anh đã hoàn tất cú hattrick đẳng cấp, giúp đội bóng giành chiến thắng kịch tính, qua đó nuôi tiếp hy vọng cạnh tranh cho suất thi đấu tại C1 mùa giải tiếp theo.

Ở phiên bản mạnh mẽ nhất – ICON TM, Torres lột xác ngoạn mục với bộ chỉ số tấn công toàn diện. Đặc biệt nhất, huyền thoại Liverpool đã được nâng cấp hai chân 5-5 giúp các HLV có thể khai thác tối đa khả năng săn bàn của chàng sát thủ.

Franck Ribéry – Người Hùng Mặt Sẹo

9 chức vô địch Bundesliga, 6 chức vô địch Cúp bóng đá Đức, đặc biệt nhất là chức vô địch Champions League mùa giải 2012/2013 là một thành tích mà không nhiều siêu sao bóng đá có thể đạt được. Người đã biến Bayern Munich trở thành “Ông Kẹ” ở các giải đấu quốc nội và cả Châu Âu không ai khác chính là Gã mặt sẹo – Franck Ribéry. Hung thần ở hành lang cánh, cùng với Robben tạo nên bộ đôi “Robbery” của thế kỷ khiến mọi hàng phòng ngự đều phải dè chừng.

Sinh ra cho những khoảnh khắc quyết định, tiền đạo Hùm Xám đã không ít lần lên tiếng ở những trận đấu then chốt, giúp Bayern gặt hái được vô số danh hiệu danh giá. Có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Ribéry khiến người hâm mộ phải nhắc mãi chính là trận đấu hạ màn Bundesliga mùa giải 2012/13, đối đầu với Mönchengladbach. Khi trận đấu chưa bước qua đến phút thứ 6,Hùm Xám đã bị đội chủ nhà chọc thủng lưới tới tận 2 lần chỉ trong vòng 1 phút. Dù đã có bàn rút ngắn cách biệt nhưng Mönchengladbach lại cho thấy sự khó chịu của mình với bàn thắng thứ 3. Trong một ngày mà tiền đạo người Pháp quá thăng hoa, anh đã giúp Bayern Munich có màn lội ngược dòng không tưởng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo, qua đó giúp đội bóng xứ Bavaria thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Bundesliga với 91 điểm giành được, bỏ xa đội xếp thứ 2 đến tận 25 điểm.

Khoác lên mình màu áo ICON TM trứ danh, Franck Ribéry chắc chắn sẽ là cơn ác mộng ở mọi trận đấu Rank sắp tới khi tiền đạo người Pháp đã hoàn thiện hơn về các chỉ số tốc độ, dứt điểm cũng như chọn vị trí so với phiên bản tiền nhiệm là ICONS. Kết hợp với những team color quốc dân Bayern Munich hay Pháp, anh sẵn sàng thách thức những đội bóng ngáng đường tại FC Online

Paul Scholes – Quỷ đỏ thuần khiết

Khi nhắc tới Paul Scholes, chúng ta sẽ nghĩ tới ngay tới một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử làng túc cầu. 11 danh hiệu EPL và 2 chức vô địch C1 có lẽ đã đủ nói lên sự vĩ đại của “Hoàng tử tóc vàng” thành Manchester.

Huyền thoại người Anh còn được biết đến là biểu tượng của sự trung thành tại Nhà hát của những giấc mơ, khi anh đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình cho “Quỷ Đỏ”.

Tiếp tục chinh phục những thử thách mới trong một phiên bản hoàn toàn mới ICON TM, Manucian giờ đây đã có thêm một lựa chọn hoàn hảo cho những vị CAM hay RM cho đội bóng. Những quả tạt bóng chất lượng, những pha chuyền dài nhạy bén giờ đây sẽ là bài đánh chất lượng được thực hiện bởi Hoàng tử bé thành Manchester.

Roy Keane – Đội Trưởng Thép Quỷ Đỏ

Cùng là tiền vệ của nửa đỏ thành Manchester nhưng khác với Scholes, Roy Keane mang cho mình một phong cách mạnh mẽ, máu lửa khi thi đấu trên sân, một “máy quét” hạng nặng.

Anh chính là hạt nhân chủ chốt giúp Quỷ Đỏ gặt hái nhiều thành công ở cuối thập niên 1990, đặc biệt là cú ăn 3 thần thánh vào năm 1999.

Trở lại mạnh mẽ trong phiên bản ICON TM, đội trưởng lừng lẫy một thời của Manchester United sẽ tiếp tục lĩnh xướng đội bóng của các HLV, giúp các HLV làm chủ mọi trận đấu và giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng.

Emmanuel Petit – Đấu Sĩ Hào Hoa Của Pháo Thủ

Mạnh mẽ trong từng cú tắc bóng, đáng sợ cả ở trên không và dưới đất, cả khi có và không có bóng, Petit chính là một trong những động cơ nguy hiểm và có sức ảnh hưởng lớn nhất của cỗ máy Pháo thủ ngay mùa đầu của anh tại Highbury. Đó là mùa giải 1997/98, khi Arsenal giành cú đúp Premier League và FA Cup.

Đến Arsenal khi đã 28 tuổi sau 9 năm khoác áo Monaco, chàng trai tóc vàng tìm thấy đỉnh cao của sự nghiệp khi được thi đấu dưới bàn tay nhào nặn của Arsene Wenger và sự trợ lực của người đồng hương trẻ Patrick Vieira.

Không chỉ sở hữu thể hình cực chuẩn, kỹ năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công siêu hạng, Petit cũng sở hữu cho mình bộ Team Color vô cùng “ngọt nước”: Arsenal, Chelsea, Barcelona, Pháp,… Sẽ không có gì lạ khi thẻ mùa ICON TM của Petit “cháy hàng” trong thời gian sắp tới.

Robert Pirès – Chàng Lãng Tử Nước Pháp

Chàng tiền vệ cánh hào hoa Robert Pirès xếp ở vị trí thứ 6 trong 50 cầu thủ vĩ đại nhất Arsenal. Trong mùa bóng vô địch Premier League với kỳ tích “bất bại”, 2003/04, Pirès vừa là cầu thủ kiến tạo số 1 trong đội, vừa là cây làm bàn số 2 (sau Thierry Henry), với 21 lần trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn cho Arsenal.

Nhẹ nhàng, tinh tế, lãng mạn chính là tính cách của anh cũng như là phong cách chơi bóng của cầu thủ này. Với sở trường là những pha rê bóng khéo léo vào trong và cứa lòng đưa bóng vào góc xa, Pires luôn tạo ra sự khó chịu nhất định cho hàng hậu vệ đối phương.

Trở lại trong màu áo ICON TM, Robert Pirès chính là sự bổ sung chất lượng ở vị trí LM, RM cho các team color Pháo Thủ hay Pháp. Khả năng leo biên vượt trội, kỹ thuật qua người thanh thoát cùng những đường cong ảo diệu sẽ khiến mọi đấu thủ phải lắc đầu ngán ngẩm khi thấy sự xuất hiện của anh trong mỗi trận đấu.

LƯU Ý VỀ 2 ICON TM RIBÉRY VÀ TORRES

2 huyền thoại Ribéry và Torres là 2 ICON TM đặc biệt và sẽ không xuất hiện ngay trong tính năng Giao dịch cầu thủ

Sau 6 tháng ra mắt, 2 ICON TM  Ribéry và Torres mới xuất hiện trong tính năng Giao dịch cầu thủ

Các gói ICON The Moment và gói ICON The Moment T4/2024 không thể mở ra được 2 ICON TM  Ribéry và Torres

Dự kiến 2 ICON TM đặc biệt này chỉ có thể được sở hữu sớm trong một sự kiện sắp tới của FC Online.

Chính Thức Mở Giới Hạn 2 ICON TM Nedvěd Và Cha Bum-kun

Sau 6 tháng ra mắt, giờ đây các HLV đã có thể sử dụng tính năng Giao dịch cầu thủ để mở ra 2 ICON TM đặc biệt là Nedvěd Và Cha Bum-kun

Ngoài ra, 2 ICON TM này sẽ xuất hiện trong các gói ICON The Moment, thật hấp dẫn phải không?

Và đó là 6 ICON TM đẳng cấp tiếp theo cùng các thông tin liên quan về ICON TM sẽ được cập nhật trong FC Online vào ngày 26.04.2024, các HLV hãy sẵn sàng để chào đón những huyền thoại đặc biệt này nhé!  

Quay lại

[ICON TM Đặc Biệt] Chào Đón Sự Xuất Hiện Của Hai Tiền Đạo Đẳng Cấp Fernando Torres Và Franck Ribéry

Chàng sát thủ hào hoa – Fernando Torres, người hùng mặt sẹo – Franck Ribéry cùng dàn huyền thoại vĩ đại R. Keane, P. Scholes, E. Petit và R. Pirès sẽ chính thức khoác lên mình bộ cánh ICON TM vào ngày 26.04 tới. Là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng, là hung thần của mọi hàng phòng phự và quan trọng nhất là người hùng trong mắt người hâm mộ bóng đá, họ sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình trong FC Online, cùng khám phá ngay những ICON TM đặc biệt lần này nhé!

Chính thức xuất hiện từ 26.04.2024

Fernando Torres – Chàng Sát Thủ Vĩ Đại Xứ Đấu Bò

Sở hữu tài năng thiên bẩm từ rất sớm, sự nghiệp Torres cất cánh thăng hoa khi anh cập bến đội chủ sân Anfield. Tại đây, cả thế giới đã được chứng kiến một chàng sát thủ hào hoa với mái tóc bồng bềnh thể hiện bản năng săn bàn đáng sợ. Haaland có thể là một tiền đạo xuất sắc ở Premier League hiện tại nhưng để nói về tiền đạo hàng đầu ở giải đấu khắc nghiệt này, Torres mới là người duy trì được phong độ ổn định sau nhiều mùa giải.

Khoảnh khắc đẳng cấp nhất của tiền đạo người Tây Ban Nha phải kể đến là chiến thắng 3-2 trong trận đấu giữa Liverpool và Middlesbrough mùa giải 2007/2008. Đối đầu với đội bóng xếp thứ 12 tại giải đấu, tưởng chừng như đây là một trận đấu nhẹ nhàng nhưng biến số đã xảy ra khiến Lữ Đoàn Đỏ bị thủng lưới tận hai lần. Nhưng với bản lĩnh và phong độ thi đấu thăng hoa của Torres, anh đã hoàn tất cú hattrick đẳng cấp, giúp đội bóng giành chiến thắng kịch tính, qua đó nuôi tiếp hy vọng cạnh tranh cho suất thi đấu tại C1 mùa giải tiếp theo.

Ở phiên bản mạnh mẽ nhất – ICON TM, Torres lột xác ngoạn mục với bộ chỉ số tấn công toàn diện. Đặc biệt nhất, huyền thoại Liverpool đã được nâng cấp hai chân 5-5 giúp các HLV có thể khai thác tối đa khả năng săn bàn của chàng sát thủ.

Franck Ribéry – Người Hùng Mặt Sẹo

9 chức vô địch Bundesliga, 6 chức vô địch Cúp bóng đá Đức, đặc biệt nhất là chức vô địch Champions League mùa giải 2012/2013 là một thành tích mà không nhiều siêu sao bóng đá có thể đạt được. Người đã biến Bayern Munich trở thành “Ông Kẹ” ở các giải đấu quốc nội và cả Châu Âu không ai khác chính là Gã mặt sẹo – Franck Ribéry. Hung thần ở hành lang cánh, cùng với Robben tạo nên bộ đôi “Robbery” của thế kỷ khiến mọi hàng phòng ngự đều phải dè chừng.

Sinh ra cho những khoảnh khắc quyết định, tiền đạo Hùm Xám đã không ít lần lên tiếng ở những trận đấu then chốt, giúp Bayern gặt hái được vô số danh hiệu danh giá. Có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Ribéry khiến người hâm mộ phải nhắc mãi chính là trận đấu hạ màn Bundesliga mùa giải 2012/13, đối đầu với Mönchengladbach. Khi trận đấu chưa bước qua đến phút thứ 6,Hùm Xám đã bị đội chủ nhà chọc thủng lưới tới tận 2 lần chỉ trong vòng 1 phút. Dù đã có bàn rút ngắn cách biệt nhưng Mönchengladbach lại cho thấy sự khó chịu của mình với bàn thắng thứ 3. Trong một ngày mà tiền đạo người Pháp quá thăng hoa, anh đã giúp Bayern Munich có màn lội ngược dòng không tưởng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo, qua đó giúp đội bóng xứ Bavaria thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Bundesliga với 91 điểm giành được, bỏ xa đội xếp thứ 2 đến tận 25 điểm.

Khoác lên mình màu áo ICON TM trứ danh, Franck Ribéry chắc chắn sẽ là cơn ác mộng ở mọi trận đấu Rank sắp tới khi tiền đạo người Pháp đã hoàn thiện hơn về các chỉ số tốc độ, dứt điểm cũng như chọn vị trí so với phiên bản tiền nhiệm là ICONS. Kết hợp với những team color quốc dân Bayern Munich hay Pháp, anh sẵn sàng thách thức những đội bóng ngáng đường tại FC Online

Paul Scholes – Quỷ đỏ thuần khiết

Khi nhắc tới Paul Scholes, chúng ta sẽ nghĩ tới ngay tới một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử làng túc cầu. 11 danh hiệu EPL và 2 chức vô địch C1 có lẽ đã đủ nói lên sự vĩ đại của “Hoàng tử tóc vàng” thành Manchester.

Huyền thoại người Anh còn được biết đến là biểu tượng của sự trung thành tại Nhà hát của những giấc mơ, khi anh đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình cho “Quỷ Đỏ”.

Tiếp tục chinh phục những thử thách mới trong một phiên bản hoàn toàn mới ICON TM, Manucian giờ đây đã có thêm một lựa chọn hoàn hảo cho những vị CAM hay RM cho đội bóng. Những quả tạt bóng chất lượng, những pha chuyền dài nhạy bén giờ đây sẽ là bài đánh chất lượng được thực hiện bởi Hoàng tử bé thành Manchester.

Roy Keane – Đội Trưởng Thép Quỷ Đỏ

Cùng là tiền vệ của nửa đỏ thành Manchester nhưng khác với Scholes, Roy Keane mang cho mình một phong cách mạnh mẽ, máu lửa khi thi đấu trên sân, một “máy quét” hạng nặng.

Anh chính là hạt nhân chủ chốt giúp Quỷ Đỏ gặt hái nhiều thành công ở cuối thập niên 1990, đặc biệt là cú ăn 3 thần thánh vào năm 1999.

Trở lại mạnh mẽ trong phiên bản ICON TM, đội trưởng lừng lẫy một thời của Manchester United sẽ tiếp tục lĩnh xướng đội bóng của các HLV, giúp các HLV làm chủ mọi trận đấu và giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng.

Emmanuel Petit – Đấu Sĩ Hào Hoa Của Pháo Thủ

Mạnh mẽ trong từng cú tắc bóng, đáng sợ cả ở trên không và dưới đất, cả khi có và không có bóng, Petit chính là một trong những động cơ nguy hiểm và có sức ảnh hưởng lớn nhất của cỗ máy Pháo thủ ngay mùa đầu của anh tại Highbury. Đó là mùa giải 1997/98, khi Arsenal giành cú đúp Premier League và FA Cup.

Đến Arsenal khi đã 28 tuổi sau 9 năm khoác áo Monaco, chàng trai tóc vàng tìm thấy đỉnh cao của sự nghiệp khi được thi đấu dưới bàn tay nhào nặn của Arsene Wenger và sự trợ lực của người đồng hương trẻ Patrick Vieira.

Không chỉ sở hữu thể hình cực chuẩn, kỹ năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công siêu hạng, Petit cũng sở hữu cho mình bộ Team Color vô cùng “ngọt nước”: Arsenal, Chelsea, Barcelona, Pháp,… Sẽ không có gì lạ khi thẻ mùa ICON TM của Petit “cháy hàng” trong thời gian sắp tới.

Robert Pirès – Chàng Lãng Tử Nước Pháp

Chàng tiền vệ cánh hào hoa Robert Pirès xếp ở vị trí thứ 6 trong 50 cầu thủ vĩ đại nhất Arsenal. Trong mùa bóng vô địch Premier League với kỳ tích “bất bại”, 2003/04, Pirès vừa là cầu thủ kiến tạo số 1 trong đội, vừa là cây làm bàn số 2 (sau Thierry Henry), với 21 lần trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn cho Arsenal.

Nhẹ nhàng, tinh tế, lãng mạn chính là tính cách của anh cũng như là phong cách chơi bóng của cầu thủ này. Với sở trường là những pha rê bóng khéo léo vào trong và cứa lòng đưa bóng vào góc xa, Pires luôn tạo ra sự khó chịu nhất định cho hàng hậu vệ đối phương.

Trở lại trong màu áo ICON TM, Robert Pirès chính là sự bổ sung chất lượng ở vị trí LM, RM cho các team color Pháo Thủ hay Pháp. Khả năng leo biên vượt trội, kỹ thuật qua người thanh thoát cùng những đường cong ảo diệu sẽ khiến mọi đấu thủ phải lắc đầu ngán ngẩm khi thấy sự xuất hiện của anh trong mỗi trận đấu.

LƯU Ý VỀ 2 ICON TM RIBÉRY VÀ TORRES

2 huyền thoại Ribéry và Torres là 2 ICON TM đặc biệt và sẽ không xuất hiện ngay trong tính năng Giao dịch cầu thủ

Sau 6 tháng ra mắt, 2 ICON TM  Ribéry và Torres mới xuất hiện trong tính năng Giao dịch cầu thủ

Các gói ICON The Moment và gói ICON The Moment T4/2024 không thể mở ra được 2 ICON TM  Ribéry và Torres

Dự kiến 2 ICON TM đặc biệt này chỉ có thể được sở hữu sớm trong một sự kiện sắp tới của FC Online.

Chính Thức Mở Giới Hạn 2 ICON TM Nedvěd Và Cha Bum-kun

Sau 6 tháng ra mắt, giờ đây các HLV đã có thể sử dụng tính năng Giao dịch cầu thủ để mở ra 2 ICON TM đặc biệt là Nedvěd Và Cha Bum-kun

Ngoài ra, 2 ICON TM này sẽ xuất hiện trong các gói ICON The Moment, thật hấp dẫn phải không?

Và đó là 6 ICON TM đẳng cấp tiếp theo cùng các thông tin liên quan về ICON TM sẽ được cập nhật trong FC Online vào ngày 26.04.2024, các HLV hãy sẵn sàng để chào đón những huyền thoại đặc biệt này nhé!  

Quay lại

[Sự Kiện Ingame] Bình Chọn Cho Cộng Đồng FC Online Tại VIETNAM GAMEVERSE 2024

Vietnam Game Awards 2024 là giải thưởng bình chọn nhằm vinh danh các tựa game và cộng đồng chơi game nổi bật trong năm. Cộng đồng FC Online của chúng ta rất vinh dự khi tiến đến vòng chung kết tại hạng mục “Cộng đồng game được yêu thích nhất”.

Để tiếp tục cuộc đua, FC Online chính thức ra mắt sự kiện “Bình Chọn Cho Cộng Đồng FC Online Tại VIETNAM GAMEVERSE 2024” với nhiều phần quà hấp dẫn như thẻ SVIP 7 ngày, thẻ nâng cấp lại,…

TÍCH CỰC BÌNH CHỌN – RINH TRỌN QUÀ FREE

Chỉ cần số lượt bình chọn trên trang sự kiện đạt đủ các mốc tích lũy yêu cầu, toàn server sẽ nhận được các phần quà tương ứng, chi tiết

QUÀ THAM GIA BÌNH CHỌN
LƯỢT BÌNH CHỌN QUÀ NHẬN ĐƯỢC
5,000 lượt bình chọn SVIP 1 ngày

Thẻ giảm thuế các mùa 20%

10,000 lượt bình chọn SVIP 3 ngày

Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -40B)

15,000 lượt bình chọn 1,000,000,000 BP

Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -50B)

20,000 lượt bình chọn SVIP 7 ngày

Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%

Lưu ý:

 • Quà tham gia bình chọn sẽ được gửi cho tất cả các HLV khi đăng nhập FC Online vào cuối tuần đạt đủ số lượt bình chọn. Ví dụ: Cộng đồng game FC Online đạt 10,000 bình chọn vào thứ 2 (15.04) thì cuối tuần (20.04) các HLV sẽ nhận được mốc quà 5,000 và 10,000 khi đăng nhập vào FC Online

Mỗi lượt bình chọn của các HLV là sự khích lệ giúp FC Online không ngừng nỗ lực để đem đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho cộng đồng. Hãy tích cực bình chọn cho cộng đồng chúng ta ngay để nhận ngay các phần quà giá trị như SVIP 7 ngày, thẻ nâng cấp lại cùng 1 tỷ BP!

Quay lại

Trao Quà Sự Kiện FVPL Spring 2024

Sau hơn một tháng diễn ra sự kiện, FC Online đã tìm ra chủ nhân của những giải thưởng bàn phím, balo, laptop và combo áo nón FC Online, chúng tôi đang tiến hành liên hệ xác nhận thông tin và trao quà cho các HLV. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã trao quà cho các HLV nằm trong top 50 điểm tích lũy tại sự kiện.

Danh Sách HLV Trúng Quà Lắc Bóng May Mắn

Chúng tôi đang tiến hành liên lạc và trao quà cho các HLV trúng quà, chi tiết danh sách người trúng quà ở bên dưới.

STT Họ và tên Quà đã trúng
1 Nguyễn Chí Hào Laptop
2 Trần Khang Bàn phím FC Online
3 NGUYỄN BÁ LONG Balo FC Online
4 Huỳnh Bá Thủ
5 Thái Bình
6 Lò Trung Kiên
7 Đinh Mạnh Đức
8 Lang La Ba
9 Trần Đại
10 Hà trung nghĩa
11 NÔNG VĂN LONG
12 Nguyễn Hoàng Long
13 Đào Thị Hà Combo Áo & Nón FC Online
14 Nguyễn Đức Thịnh
15 Phùng Minh Tú
16 truong ngoc dien
17 Trần Tiến Đạt
18 vàng nhật duy
19 trần ngọc quàng anh
20 DUONG VAN TIEN
21 Nguyễn Tuấn Long
22 Nguyễn Văn Trung
23 Nguyễn Quốc Cường
24 Ngô Hoàng Dũng
25 Nguyễn Xuân Sơn
26 Nguyễn tài
27 Bui Xuan Hai
28 Lê Đức Thành
29 Nguyễn Hồng Quang
30 mai hung thanh

DANH SÁCH HLV THẮNG GIẢI ĐUA TOP ĐIỂM TÍCH LŨY VÒNG KNOCKOUT & CHUNG KẾT

THỨ HẠNG TÊN HLV QUÀ NHẬN ĐƯỢC
TOP 1 Chỉ Được Cái Múa 10000 FC

20,000,000,000 BP

Gói 24TOTY All

TOP 2 quanz212 5000 FC

10,000,000,000 BP

Gói 24TOTY, 24TOTY-N All

TOP 3 VFoll7 3000 FC

5,000,000,000 BP

Gói 24TOTY-N 110+

TOP 4 – 10 NhấtThủChếThiên

Quaannnnaaaaa

FifaPSG2

T E D D Y®

QUANZ172

Ba Chuồn Bảy Chọ

Vhginsan

Gói 24TOTY-N All

3,000,000,000 BP

TOP 11- 30 mrnhip

DNLD

CVCGxTienAnh

poiuytrewq213

AFCxMarch29th

HNDxMelody Marks

Çam Çam

HueDuongg

HuyHoangRose

ProGxHuyyQuangz7

MH360

ducnek2205

Dangzzzzzzz

TaixKhongxCoNy

khong coa dau

RedSEA

Minh Phuc 29

clmmgamelol

TDxRiven

Fcnyna2

Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC108+

2,000,000,000 BP

TOP 31 – 50 Lmklmk

HMD41207

HaiDuong2302

SúnJR

Siuuunien

T · Rëx

¿KaitoKid

Thành Máy Quét

ÔBaMa1ster

Ryonaka

Rosé¤

GDxKy0

Fakao

VITAMIN HIUTHU 2

12021998

FcKhoiNam

RubyHan

LFCxPhelim

YNxG

DOMYxTrwYang

Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, HW107+

2,000,000,000 BP

TOP 51 – 100 FGC HOÀNG ANH

CzeBeast4444

YLTDxKhôngTàiÐâu

88F1 JustinDang

Duttt2006

progamerzx

Ritsu Doan

JustMartin

DoiTuyennVietNam

Xuân  Thuận

Nhim1603

ANdyHoangg

FC QuangBinh

Vua007

vietanhsociuuuuu

shoptruong0001

SmepxMinie

nphiihungg

ThôngMilan

fjrjrkrkkr

«º¤º»ANHÀ«º¤º»

DKCxHùm Xám

Hiêu G Isme

anhbayvap

MaybeImNotOk

mungunhu

zzzzBenzzzz

HLVxxxTAKUDO

02Tots2023

Dwhx

ZeRo9nice

Khế ước quỷ dữ

ChoCauThuAnComDi

ArsZonexDucT

3Mucaychay0ngay

FREDqbv2023

FC Trẩu 23NG

MANUTDICONLegend

Thành 36

Em Sơn

YuigahamaxYui

phucbaonguyen2

DxMountain

rirsen

culisidan876

šexy Footßall

DonMan

Trần Hoàng Lâm

VNLANG

Anhthanhniên307

Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, JVA, FCA, HW 105+

1,500,000,000 BP

Chân thành cảm ơn các HLV đã đồng hành cùng sự kiện FVPL Spring 2024, hy vọng các HLV sẽ tiếp tục tham gia những sự kiện tiếp theo của FC Online.

Quay lại

[Sổ Tay HLV Hoàn Toàn Mới] Tích Hợp Trong Game – Ngập Tràn Quà Chất

FC Online chính thức ra mắt Sự kiện Sổ Tay HLV hoàn toàn mới, tích hợp sẵn trong game. Giờ đây các HLV đã có thể dễ dàng làm nhiệm vụ và nhận quà ngay lập tức, vô cùng tiện lợi. Không chỉ có các phần quà miễn phí, các HLV còn có thể nhận thêm vô số phần quà chất lượng khác khi nâng cấp Sổ tay HLV. Đặc biệt, duy nhất mùa đầu tiên, Sổ tay HLV đang được ưu đãi giảm giá cực kỳ sâu để các HLV có thể trải nghiệm.

 • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
 • Thời gian diễn ra: 03.04 – 26.04.2024

Thao tác đơn giản – Quà Free Ngập Tràn

Sau khi đăng nhập FC Online, các HLV truy cập vào mục Sự Kiện và chọn Sổ Tay để tiến hành làm nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ cho một số điểm tích lũy nhất định, tích lũy đủ điểm sẽ nhận được quà tương ứng.

NHIỆM VỤ TUẦN

(Làm mới mỗi 8 ngày)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay SVIP)

Chơi 15 trận bất kỳ 200 200
Nâng cấp 15 lần 100 100
Thắng 10 trận bất kỳ 200 200
Mua cầu thủ có giá từ 500M BP 100 100
Bán 5 cầu thủ 100 100
Nâng cấp cầu thủ +5 thành công 100 100
Thắng trận XH 2vs2 – 3 lần 200 200
Chơi 1 trận chế độ giải trí 100 100

 

NHIỆM VỤ SỰ KIỆN

(Làm 1 lần duy nhất)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay VIP)

ĐIỂM NHẬN ĐƯỢC

(Áp dụng với Sổ tay SVIP)

 

Ghi 300 bàn với trận bất kỳ 200 400
Nâng cấp 100 lần 200 200
Chơi 100 trận bất kỳ 200 400
Chơi 20 trận bất kỳ không bị ghi bàn 200 350
Mua 6 cầu thủ có giá trị hơn 10 tỷ BP 200 350
Thắng 15 trận XH 1vs1 200 350
Thắng 10 trận XH Volta 200 350
Chơi 10 trận chế độ giải trí 200 350
Chơi 15 trận XH 2vs2 200 350
Thắng 30 trận GLXH 200 350

Sẽ có hai loại Sổ tay là Sổ tay HLV VIP và Sổ Tay HLV SVIP với các phần quà khác nhau

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ FREE SỔ TAY VIP QUÀ FREE SỔ TAY SVIP
100 Gói HG All Gói HG All
200 Gói HG 100+ Gói HG 100+
300 Phần thưởng HLV 100 CP Phần thưởng HLV 100 CP
400 100,000,000 BP 100,000,000 BP
500 5 SC 5 SC
600 Gói HG, RTN, 23HEROES 99+ Gói HG, RTN, 23HEROES 99+
700 1,000 SP 1,000 SP
800 Gói HG 101+ Gói HG 101+
900 5 TC 5 TC
1000 100,000,000 BP 100,000,000 BP
1100 Gói RTN All Gói RTN All
1200 Phần thưởng HLV 250 CP Phần thưởng HLV 250 CP
1300 Gói RTN 98+ Gói RTN 98+
1400 Gói HLV đặc biệt (+4-+5) Gói HLV đặc biệt (+4-+5)
1500 Gói HG, RTN, 23HEROES 100+ Gói HG, RTN, 23HEROES 100+
1600 10 Sổ huấn luyện sơ cấp 10 Sổ huấn luyện sơ cấp
1700 Gói RTN 99+ Gói RTN 99+
1800 1,000 SP 1,000 SP
1900 5 SC 5 SC
2000 Sổ huấn luyện trung cấp Sổ huấn luyện trung cấp
2100 1,000 SP 1,000 SP
2200 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+5)
2300 11 TC 11 TC
2400 100,000,000 BP 100,000,000 BP
2500 Gói HLV phòng thủ (+4-+5) Gói HLV phòng thủ (+4-+5)
2600 Discount coupon normal class 10% Discount coupon normal class 10%
2700 Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10) Gói HLV kỹ năng khéo léo (+4-+10)
2800 BP lottery (50M – 1B BP) BP lottery (50M – 1B BP)
2900 Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B) Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
3000 Gói HG 102+ Gói HG 102+
3100 150,000,000 BP 150,000,000 BP
3200 Discount coupon all class 10% Discount coupon all class 10%
3300 Gói 24TOTY-N chỉ định 1 (+5) (3 ngày) Gói 24TOTY-N chỉ định 1 (+5) (3 ngày)
3400 1,000 SP 1,000 SP
3500 SVIP (1 Days) SVIP (1 Days)
3600 Gói HLV hỗ trợ tấn công (+4-+10)
3700 5 Sổ huấn luyện cao cấp
3800 Discount coupon normal class 20%
3900 150,000,000 BP
4000 Gói RTN 102+
4100 Gói 23UCL chỉ định 1 (+5) (7 ngày)
4200 Thẻ bảo vệ nâng cấp các mùa (+1~+8) (1000 -20B)
4300 Gói 24TOTY chỉ định 1 (+3) (3 ngày)
4400 SVIP (1 Days)
4500 Gói HG 103+

NÂNG CẤP SỔ TAY – RINH THÊM QUÀ CHẤT

Ngoài các phần quà free nhận được, các HLV còn có thể rinh thêm nhiều phần quà đặc biệt hơn khi nâng cấp Sổ tay HLV. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu LN mạ vàng, 24TOTY, DC, CC mạ bạc với mức chi phí tối ưu.

ĐIỂM CẦN CÓ QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY VIP QUÀ ĐẶC BIỆT SỔ TAY SVIP
100 4,500,000,000 BP 4,500,000,000 BP
200 Gói CC, 23HR, HG, RTN 101+ (+5) Gói CC, 23HR, HG, RTN 101+ (+5)
300 6,000,000,000 BP 6,000,000,000 BP
400 Gói CC, 23HR, HG 101+ (+5) Gói CC, 23HR, HG 101+ (+5)
500 7,000,000,000 BP 7,000,000,000 BP
600 Gói CC 103+ (3~5) Gói CC 103+ (3~5)
700 8,000,000,000 BP 8,000,000,000 BP
800 1000 CP 1000 CP
900 Gói CC, 23HR, HG 103+ (+5) Gói CC, 23HR, HG 103+ (+5)
1000 20 Sổ huấn luyện sơ cấp 20 Sổ huấn luyện sơ cấp
1100 9,000,000,000 BP 9,000,000,000 BP
1200 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC, CC 111+ Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC, CC 111+
1300 10,000,000,000 BP 10,000,000,000 BP
1400 Vé đổi CLB Vé đổi CLB
1500 20,000 SP 20,000 SP
1600 15 Sổ huấn luyện trung cấp 15 Sổ huấn luyện trung cấp
1700 Gói HW, FCA, CC, HG, RTN 104+ (+5) Gói HW, FCA, CC, HG, RTN 104+ (+5)
1800 10 Sổ huấn luyện cao cấp 10 Sổ huấn luyện cao cấp
1900 Thẻ đổi tên Thẻ đổi tên
2000 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
2100 Gói DC 105+ (3~5) Gói DC 105+ (3~5)
2200 1 ICON TM Coin 1 ICON TM Coin
2300 11,000,000,000 BP 11,000,000,000 BP
2400 Gói DC 102+ (+5) Gói DC 102+ (+5)
2500 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
2600 Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+
2700 1 ICON TM Coin 1 ICON TM Coin
2800 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC 112+ Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC 112+
2900 12,000,000,000 BP 12,000,000,000 BP
3000 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, HW110+ (1~4) Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, HW110+ (1~4)
3100 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30% Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
3200 13,000,000,000 BP 13,000,000,000 BP
3300 Gói 24TOTY-N 113+ Gói 24TOTY-N 113+
3400 SVIP (3 Days) SVIP (3 Days)
3500 Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ (1~3) Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ (1~3)
3600 3 ICON TM Coin
3700 15,000,000,000 BP
3800 Gói CC 105+ (+5)
3900 17,000,000,000 BP
4000 Phiếu giảm giá thuế các mùa 30%
4100 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC 110+ (2~4)
4200 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, JVA, FCA, HW 111+ (2~4)
4300 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL 112+ (1~3)
4400 Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+ (1~4)
4500 Gói LN,SPL,FA,LOL,BTB,CAP,EBS 98+ (6~8)

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT MÙA ĐẦU TIÊN

Duy nhất chỉ có ở mùa đầu tiên của Sổ tay HLV, các HLV có thể nâng cấp Sổ tay với mức ưu đãi giảm giá cực kỳ hấp dẫn, cụ thể

Giá gốc (FC) Giá Ưu Đãi (FC)
Nâng cấp Sổ Tay Vip 240 120
Nâng cấp Sổ Tay SVip 400 200
Nâng cấp Sổ Tay Vip + SVIP 30 ngày 450 420
Nâng cấp Sổ Tay SVip + SVIP 30 ngày 600 500

Lưu ý:

 • Để chắc chắn nhận tất cả quà từ Sổ tay các HLV, các HLV cần hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ mỗi tuần
 • Nhiệm vụ mỗi tuần sẽ được làm mới, các HLV không thể nhận được điểm tích lũy nếu chưa hoàn thành
 • Các HLV có thể hoàn thành nhiệm vụ trước và nâng cấp Sổ tay HLV sau vẫn chắc chắn nhận được đủ quà
 • Sổ tay HLV chỉ áp dụng trên FC Online PC và không áp dụng trên FC Online Mobile
 • Các HLV có thể làm nhiệm vụ trên FC Online Mobile và nhận quà FC Online PC.

Còn chần chờ gì mà không nâng cấp Sổ tay HLV ngay để nhận được vô số phần quà hấp dẫn từ sự kiện.

 • Nâng cấp Sổ tay HLV ngay tại: Mục Shop -> Sổ Tay
 • Thời gian diễn ra: 03.04 – 26.04.2024
Quay lại

[Monthly Package] Sở Hữu Hàng Tỷ BP Cùng Siêu Phẩm Mỗi Ngày

Xin chào các HLV,

Sự kiện Monthly Package đã trở lại trong tháng 4 này với nhiều vật phẩm ưu đãi giảm giá cực kỳ sâu đến 75%. Đầu tư một lần, rinh hàng tỷ BP cũng vô số siêu phẩm giá trị xuyên suốt tháng. Đây là phương án tối ưu nhất để thăng cấp đội hình mạnh mẽ được nhiều HLV tin dùng đấy, đừng bỏ qua!

Tại Monthly Package sẽ có 4 gói vật phẩm khác nhau với mức giá ưu đãi từ 300 FC đến 470 FC, mua một lần mỗi ngày sẽ nhận về 1 gói cho đến khi nhận đủ. Đặc biệt khi mua bất kỳ gói nào cũng đều được nhận thêm phần quà khuyến mại hấp dẫn.

THAO TÁC ĐƠN GIẢN – NHẬN QUÀ DỄ DÀNG MỖI NGÀY

Monthly Package sẽ có 4 gói vật phẩm được trưng bày trên bục với mức giá ưu đãi, chi tiết mua:

 • Chỉ dùng FC để mua các gói này, giới hạn mỗi gói được mua 1 lần/1 tháng. 
 • Sau khi mua thành công, các HLV cần đăng nhập vào FC Online mỗi ngày trước khi vào sự kiện để kích hoạt tính năng nhận quà.
 • Các HLV sẽ được nhận 15 hoặc 30 phần quà tất cả tùy thuộc vào loại gói đã mua kèm theo đó là một phần quà khuyến mãi hấp dẫn.
 • Mỗi ngày các HLV sẽ nhận về một gói, riêng ngày đầu tiên nhận được thêm một phần quà khuyến mãi.
 • Các HLV đã đăng nhập vào FC Online trong ngày nhưng không truy cập sự kiện để bấm nhận thì quà sẽ tự động gửi vào kho lúc 23h59 cuối ngày.
 • Có thể đăng ký mua các gói mới nhất dù gói tháng cũ vẫn chưa sử dụng hết
 • Mỗi gói sẽ có thời bán nhất định, các HLV cần tranh thủ để không bỏ lỡ các vật phẩm ưu đãi chất.

LÝ DO KHÔNG NÊN BỎ LỠ MONTHLY PACKAGE 2.0

Mức giá bán lẻ tại Shop từ 65 FC – 100 FC mỗi gói, nhưng giờ đây với Monthly Package 2.0, các HLV có thể đặt mua trước từ 15 đến 30 gói với mức giá 200 FC – 230 FC, mỗi ngày đăng nhập FC Online để nhận về một gói và còn được nhận thêm phần quà khuyến mại cho ngày đầu tiên, chi tiết các gói:

GÓI ĐANG BÁN MỨC GIÁ ĐÃ ƯU ĐÃI

(Chỉ mua bằng FC)

SỐ GÓI NHẬN ĐƯỢC HẠN SỬ DỤNG

(Tính từ ngày mua)

QUÀ KHUYẾN MẠI

(Nhận ngay khi mua)

THỜI GIAN BÁN
Gói tỷ phú BP tháng 3 – 2024 470 30 gói 45 ngày 12,000,000,000 BP 01.04.2024 – 27.04.2024
Gói may mắn tháng 3 – 2024 300 30 gói 45 ngày Gói DC 105+ (3~5) 01.04.2024 – 27.04.2024
Gói tỷ phú BP đặc biệt tháng 3 – 2024 380 15 gói 25 ngày 25,000,000,000 BP 01.04.2024 – 27.04.2024
Gói may mắn siêu cấp tháng 3 – 2024 300 15 gói 25 ngày Gói DC 104+ (+5) 01.04.2024 – 27.04.2024

Chi tiết phần quà trong mỗi gói bao gồm:

Gói tỷ phú BP tháng 3 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

Gói may mắn tháng tháng 3 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

Gói tỷ phú BP đặc biệt tháng 3 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

Gói may mắn siêu cấp tháng 3 – 2024

(Nhận ngẫu nhiên)

50,000,000,000 BP Gói BTB 101+ (+8) 40,000,000,000 BP Gói 24TOTY All
40,000,000,000 BP Gói 24HR All (+5) 45,000,000,000 BP Gói SPL (+8)
30,000,000,000 BP Gói EBS 101+ (+8) 35,000,000,000 BP Gói CA, LA 101+ (+8)
20,000,000,000 BP Gói CAP 101+ (+8) 28,000,000,000 BP Gói LOL 100+ (+8)
19,000,000,000 BP Gói 24TOTY-N chỉ định 50 21,000,000,000 BP Gói SPL, FA, LOL, CA, BTB 96+ (6~8)
18,000,000,000 BP Gói SPL, FA, LOL, BTB, EBS, CAP, BOE21 All (+5~+8) 19,000,000,000 BP 20,000,000,000 BP
15,000,000,000 BP 14,000,000,000 BP Gói 24HR, DC, JVA, FCA, HW, CC 104+ (+5)
14,000,000,000 BP Gói 24HR, 23NG, DC, HW, CC 106+ (3~5) Gói DC, JVA, FCA, HW, CC 104+ (+5)
11,000,000,000 BP 12,000,000,000 BP 18,000,000,000 BP
10,000,000,000 BP Gói HW, FCA, CC 103+ (+5) Gói JVA, FCA, HW, CC, HG 107+ (3~5)

Với số FC bỏ ra ban đầu để mua các vật phẩm từ Monthly Package, các HLV đã có thể sở hữu các gói may mắn, gói tỷ phú BP với mức giá chỉ bằng một phần bốn so với giá gốc, thật hấp dẫn phải không. Còn chần chờ gì mà không tham gia ngay sự kiện siêu lợi nhuận này!

Trân trọng.

Quay lại

[Tiếp Tục Sự Kiện Miễn Phí] Cuồng Nhiệt Cùng FVPL Spring 2024: Dự Đoán Hay – Đổi Quà Ngay

Chào các HLV,

Sau gần 1 tháng tranh tài nảy lửa, 8 đội tuyển xuất sắc nhất đã lọt vào vòng Knockout FVPL Spring 2024 và họ sẽ tiếp tục cạnh tranh với nhau cho ngôi vị cao nhất tại giải đấu.

Nhằm tiếp thêm sự sôi động cho giải đấu, sự kiện miễn phí “Cuồng Nhiệt Cùng FVPL Spring 2024 sẽ tiếp tục diễn ra chặng 2. Đây là cơ hội tuyệt vời để các HLV nâng cấp đội bóng con cưng thật mạnh mẽ từ những phần quà miễn phí chất lượng mỗi ngày như ICONS, 24TOTY, 23UCL cùng các phần quà hiện vật giá trị như laptop, bàn phím FC Online giới hạn. Đặc biệt, với tính năng mới Shop đổi điểm sẽ giúp các HLV rinh được nhiều phần quà chất lượng hơn tại sự kiện.

LẮC BÓNG CỰC NHIỆT – RINH QUÀ ĐẶC BIỆT

Bắt đầu tham gia sự kiện bằng cách lựa chọn một đội tuyển yêu thích tại giải đấu để đồng hành cùng các HLV xuyên suốt sự kiện. Nếu lựa chọn đúng đội tuyển vô địch tại giải đấu, các HLV sẽ được tặng thêm 1 ngày chơi tại trang sự kiện. Nghĩa là các HLV sẽ được chơi thêm ngày 01.04 dù sự kiện đã kết thúc vào ngày 31.03. Các HLV cần hoàn thành một vài nhiệm vụ nhỏ mỗi ngày để lấy các lượt lắc bóng, cụ thể:

Đăng nhập FC Online 20 phút 1 lượt lắc bóng + 1000 điểm tích lũy
Hoàn thành 1 trận đấu 1 lượt lắc bóng + 1000 điểm tích lũy (tối đa 2 lượt +2000 điểm mỗi ngày)
Chia sẻ trang sự kiện 1 lượt lắc bóng + 1000 điểm tích lũy

Lưu ý: Các HLV cần bấm Cập nhật nhiệm vụ để nhận được điểm tích lũy và lượt lắc bóng

Vậy là các HLV sẽ nhận được tối đa 4 lượt lắc bóng và 4000 điểm mỗi ngày, sử dụng lượt lắc bóng để nhận ngẫu nhiên các phần quà hấp dẫn.

Mỗi lượt lắc bóng sẽ cho ra 3 bóng có logo ngẫu nhiên của các đội tuyển, số lượng bóng lắc được giống nhau càng nhiều, quà nhận được càng xịn, cụ thể

Tỷ lệ lắc bóng Quà nhận được (ngẫu nhiên)
3 bóng giống nhau Laptop

Bàn phím FC Online

Combo Áo & Nón FC Online

Gói ICONS 111+

Gói 24TOTY All

Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, DC 110+

Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, HW108+

Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC, CC 103+

2 bóng giống nhau Gói 24TOTY, 24TOTY-N 111+

15,000,000,000 BP

Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, JVA, FCA, HW 108+

Gói 24HR, 23NG, DC, HW, CC 105+

Gói DC, JVA, FCA, HW, CC 104+

Gói 24HR, DC, JVA, FCA, HW, CC 103+

3 bóng khác nhau Gói 24TOTY-N 111+

10,000,000,000 BP

Gói DC, JVA, FCA, HW, CC 109+

Gói JVA, FCA, HW, CC, HG, RTN 104+

Gói 24HR, 23NG, DC, HW 103+

Gói JVA, FCA, HW, CC, HG, RTN All+ (1~3)

Gói HW, FCA, CC, HG 103+

Gói JVA, FCA, HW, CC, HG 103+

RINH THÊM QUÀ TÍCH LŨY CHẤT KHI LẮC BÓNG

Ngoài các phần quà nhận được khi lắc bóng, các HLV sẽ nhận được thêm nhiều phần quà tích lũy hấp dẫn khác tương ứng với số lượt lắc bóng đã tích lũy được, cụ thể:

Lượt lắc bóng tích lũy đã tích lũy Quà nhận được
4 lượt và 38 lượt 500,000,000 BP

SVIP (1 Days)

5,000 SP

9 lượt và 43 lượt Gói JVA, FCA, HW, CC 104+

Gói HLV chọc khe (+4-+10)

500 CP

13 lượt và 48 lượt 600,000,000 BP

Sổ huấn luyện sơ cấp

Sổ huấn luyện trung cấp

18 lượt và 53 lượt Gói 24HR, DC, JVA, FCA, HW, CC 104+

250 SC

Sổ huấn luyện cao cấp

23 lượt và 58 lượt BP may mắn (100M – 5B BP)

SVIP (1 Days)

150 TC

28 lượt và 63 lượt Gói DC, JVA, FCA, HW 105+

Gói HLV phản ứng tấn công (+5-+10)

50 trophy

33 lượt và 68 lượt Gói HW, FCA, CC, HG 105+

Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -40B)

12,000 SP

73 lượt Gói DC, JVA, FCA, HW, CC 105+

Thẻ bảo vệ nâng cấp các mùa (+1~+8)(1000 -60B)

200 Trophy

78 lượt Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, JVA, FCA, HW 105+

SVIP (3 Days)

Discount coupon all class 30%

GÓC NHẬN ĐỊNH TRẬN ĐẤU

Thành viên của từng đội tuyển, kết quả trận đấu cũng như những bài viết chi tiết về giải đấu đều được cập nhật liên tục tại Góc nhận định. Đây là công cụ đắc lực sẽ hỗ trợ cho các HLV khi tham gia dự đoán các trận đấu tại FVPL Spring 2024.

TRỔ TÀI THÁNH DỰ – TÍCH ĐIỂM ĐUA TOP

Nhập số điểm tích lũy muốn dùng để dự đoán cho một trận đấu cụ thể. Dự đoán đội chiến thắng các trận đấu tại FVPL Spring 2024 để gấp đôi số điểm tích lũy đã dùng cho dự đoán. Mỗi vòng đấu sẽ có thêm 1 ngôi sao hy vọng giúp nhận được gấp bốn lần số điểm tích lũy đã dùng cho dự đoán

vd: Các HLV dành 5,000 điểm cho trận đấu giữa DIH và PROG, dự đoán đúng sẽ được gấp đôi số điểm, nhận được 10,000 điểm. Nếu dùng ngôi sao hy vọng các HLV sẽ được gấp bốn điểm là 20,000 điểm.

Ngoài ra sẽ có thêm tính năng dự đoán MVP (cầu thủ hay nhất) cặp đấu và dự đoán tổng số bàn thắng cặp đấu. Dự đoán đúng MVP cặp đấu sẽ nhận được 20,000 điểm tích lũy, dự đoán đúng tổng số bàn thắng cặp đấu sẽ nhận được 10,000 điểm.

ĐUA TOP TÍCH LŨY – RƯỚC NGAY 24TOTY CÙNG HÀNG NGHÌN FC

100 giải thưởng hấp dẫn dành cho các HLV có số điểm tích lũy cao nhất sự kiện, quà sẽ được gửi sau khi sự kiện kết thúc

Thứ hạng Quà nhận được
TOP 1 10000 FC

20,000,000,000 BP

Gói 24TOTY All

TOP 2 5000 FC

10,000,000,000 BP

Gói 24TOTY, 24TOTY-N All

TOP 3 3000 FC

5,000,000,000 BP

Gói 24TOTY-N 110+

TOP 4-10 Gói 24TOTY-N All

3,000,000,000 BP

TOP 11-30 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC108+

2,000,000,000 BP

TOP 31-50 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, HW107+

2,000,000,000 BP

TOP 51-100 Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 24HR, DC, JVA, FCA, HW 105+

1,500,000,000 BP

SHOP ĐỔI ĐIỂM

Điểm tích lũy ngoài việc dùng để đua top, các HLV có thể sử dụng để đổi các phần quà có sẵn trong Shop đổi điểm. Lưu ý rằng số điểm tích lũy tại mục đua top sẽ không bị mất sau khi đã đổi quà tại Shop đổi điểm.

QUÀ TẠI SHOP ĐỔI ĐIỂM
75,000 điểm Gói HW, FCA, CC, HG, RTN, 23VB All+ (1~3)
150,000 điểm Gói CC, 23HR, HG, RTN 103+ (1~3)
300,000 điểm Gói CC, 23HR, HG 103+ (1~3)
600,000 điểm 600,000,000 BP
900,000 điểm Gói HW, FCA, CC, HG, RTN 103+ (1~3)
1,200,000 điểm Gói 23UCL, 24HR, DC, HW 106+

Thẻ nâng cấp lại các mùa (+1~+8) (1000 -50B)

1,500,000 điểm Gói 24TOTY, 24TOTY-N, 23UCL, 24HR, DC, CC 106+

Thẻ bảo vệ nâng cấp các mùa (+1~+8)(1000 -60B)

3,500,000 điểm 1,000 FC
4,000,000 điểm 5,000 FC
4,500,000 điểm 10,000 FC

Vừa xem giải đấu hấp dẫn lại vừa rinh được vô số phần quà miễn phí tại sự kiện Cuồng Nhiệt Cùng FVPL Spring 2024, còn chần chờ gì mà không tham gia ngay!